WALLONIË: Hoe staat het met het Riviercontract Schelde-Leie,
twee jaar na zijn oprichting? Een kort overzicht...

Het Riviercontract Schelde-Leie, in 2008 door het Parc naturel des Plaines de l’Escaut in gang gezet, mobiliseert momenteel de bevolking van het Schelde- en Leiebekken in het Waals Gewest om een diagnose te stellen van zijn waterlopen. Op grond van de verzamelde gegevens zullen de leden van het riviercomité, dat in de loop van het jaar 2010 zal worden samengesteld, een actieprogramma moeten voorstellen om de fysische en chemische kwaliteit en de ecologische toestand van de waterlopen en de vochtige gebieden te verbeteren of te vrijwaren.
Algemeen zijn de riviercontracten bedoeld om een duurzame structuur op poten te zetten die alle actoren, beheerders en gebruikers in een stroombekken groepeert met het oog op de samenstelling van een actieprogramma.
In 2009 werden de 19 gemeenten van het stroombekken, de provincie Henegouwen, de wateringen en de andere potentiële partners (intercommunales, milieuverenigingen, vissersverenigingen, het Parc Naturel…) gecontacteerd om hen het project voor te stellen.

foto vergadering RiviercontractMomenteel hebben de provincie Henegouwen en twaalf gemeenten (Komen-Waasten, Moeskroen, Steenput (Estaimpuis), Pecq, Doornik, Celles, Mont-de-l’Enclus, Rumes, Brunehaut, Antoing, Péruwelz, Frasnes-lez-Anvaing) zich aangesloten bij het Riviercontract, twee gemeenten hebben nog niet beslist (Bernissart en Beloeil) en de vijf andere wensen zich aan te sluiten omdat hun grondgebied maar voor een klein deel (minder dan 3%) tot het stroombekken behoort.

Verschillende andere potentiële partners hebben ook beslist om in het project te stappen. Samen zullen zij tegen het einde van 2010 een vzw oprichten die het riviercontract zal dragen en zullen ze een actieprogramma vastleggen.
De riviercontracten willen ook echt een aanzet vormen tot burgerparticipatie. Ze moeten iedereen de kans bieden om betrokken te zijn bij en zijn standpunt te laten horen over het beheer van de watermilieus.

Elke burger kan deelnemen aan het Riviercontract Schelde-Leie:

  • aan de diagnose van de waterlopen.
    Eén van de doelstellingen van het Riviercontract is het samenstellen en up-to-date houden van een terreininventaris van de verschillende problemen met betrekking tot de waterlopen (vervuiling, overstroming, onderhoud, invasieve soorten, beschadigde kunstwerken, beschadigde oevers,…) of de te beschermen zones (natuurgebieden, aanwezigheid van beschermde planten- of diersoorten, cultuurhistorische waarde…).
  • aan de verschillende werkgroepen die in 2010 zullen opgericht worden na de samenstelling van de terreininventaris.
    Deze groepen zullen tot doel hebben om de acties voor te stellen die nodig zijn om het beheer van de waterlopen en van de waterrijke gebieden te verbeteren. Enkele thema’s tekenen zich nu al af: de overstromingen, het onderhoud van de waterlopen, de waterkwaliteit, het beheer van de visbestanden en de visvangst, de recreatie, de invasieve soorten. Iedereen kan dus die punten aangeven die hem/haar belangrijk lijken en ideeën of denkpistes voorstellen om de zaken in beweging te krijgen.
Schelde stroomopwaarts DoornikIn 2009, een jaar van overleg en informatie, heeft het Riviercontract Schelde-Leie een aantal projecten gerealiseerd en acties gevoerd in het Schelde-Leiebekken: animaties voor scholen en voor groot publiek over het thema water, bestrijding van invasieve soorten, voorstelling van testgebieden voor een gedifferentieerd waterbeheer en oeverinrichtingen, het grensoverschrijdend beheerplan van de Elnon… Het Riviercontract heeft ook plaatselijke actoren begeleid in hun waterbeheerprojecten.
Landbouwer, visser, leerkracht, wetenschapper, natuurliefhebber, politicus, buurtbewoner…: het Riviercontract biedt aan iedereen de mogelijkheid om zijn stem te laten horen en ideeën voor te stellen met het oog op de verbetering van het waterlopenbeheer in zijn buurt!

Franck Minette
Coördinator - Waterbeheer - Riviercontract Schelde-Leie
Natuurpark Plaines de l'Escaut


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>