Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-
lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

  Grenzeloze Schelde Nieuws 50

INHOUD

  VLAANDEREN
  • De Waterpoort in Spiere-Helkijn, een kruispunt dat onze aandacht verdient.
   De Waterpoort is een kruispunt van rivieren, kanalen en beken in een veelzijdig landschap met belangrijke toeristisch-recreatieve potenties. De waterkwaliteit en de slibproblematiek schreeuwen evenwel om overleg en aanpak, over de grenzen heen. >>
  • De Scheldekaaien in Antwerpen...
   Het project Scheldekaaien Antwerpen vormt het grootste Sigmaproject in stedelijke context. Een multifunctionele aanpak staat voorop. Een masterplan moet het project in goede banen leiden. >>


  BRUSSEL
  • Brussel, stad aan het water.
   De herwaardering van de open Zenne en het Zennekanaal.

   De delen van de Zenne in openlucht en het kanaal, nu de belangrijkste waterloop van Brussel, verdienen het om te worden geherwaardeerd. >>


  WALLONIË
  • Hoe staat het met het Riviercontract Schelde-Leie, twee jaar na zijn oprichting? Een kort overzicht.
   Het Riviercontract Schelde-Leie, in 2008 door het Parc naturel des Plaines de l’Escaut in gang gezet, roept momenteel de bevolking van het Schelde- en Leiebekken in het Waals Gewest op om een diagnose te stellen van zijn waterlopen. Waar staat men nu? >>


  FRANKRIJK
  • Een oplossing voor het slib van het Spierekanaal...
   Om het scheepvaartproject voor de verbinding van het canal de Roubaix met België helemaal te voltooien, moest nog een laatste zwart punt worden aangepakt: de behandeling van de tonnen baggerslib uit het Belgisch deel van het kanaal, hier ‘Spierekanaal’ genaamd. >>


  BENELUX
  • Voor een vlotter vrij verkeer van vissen...
   Van de bijna 200 Europese zoetwatervissoorten zijn er op dit ogenblik 67 bedreigd in hun voortbestaan door menselijke ingrepen op de waterlopen. Ongeveer de helft hiervan kan teruggebracht worden naar problemen die verband houden met een fysische migratiebelemmering. Een verdere versnelling van de sanering van de vismigratieknelpunten blijkt noodzakelijk. >>


  SCHELDEBEKKEN
  • ScaldWIN: grensoverschrijdend project voor een betere waterkwaliteit.
   Een betere kwaliteit van zowel het oppervlaktewater als het grondwater is ongetwijfeld een belangrijk aandachtspunt voor alle landen en gewesten van het Scheldedistrict. Binnen het ScaldWIN-project slaan de belangrijkste waterbeheerders uit Nederland, Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Frankrijk de handen in elkaar om een gezamenlijk beleid uit te werken. >>


  ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN >>
  • Vrijdag 2/04/2010: info- en vormingsdag voor Scheldegidsen en -liefhebbers >>
  • Vaar-, fiets- en wandelhappenings op 18/04/2010 en 1/05/2010 >>
  • Zaterdag 24/04/2010: 10de Rivierontmoetingen >>
  • Tot juni 2010: Dinsdagen van de Zenne & Zennecafé >>
  • Nieuwe wandeling in het Dijlebekken: het Weisetterbos aan het Kanaal
   Leuven-Dijle >>
  • Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • Milieueducatieve boottochten in het Waals Gewest
   ‘L’Environnement au fil de l’Eau’ >>
  • Vrijdag 11/06/2010 en zondag 13/06/2010: twee dagen op en om de Dender >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw,
Karin Huffer, David Kuborn
Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.