ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN

Donderdag 17 december 2009: Water in en om Hasselt

Op donderdag 17 december organiseert Grenzeloze Schelde een info- en ontmoetingsdag met als thema ‘Water in en om Hasselt’. Verschillende aspecten met betrekking tot het integraal waterbeheer komen aan bod: integratie van water in de stad, uitdagingen voor het Albertkanaal, rioleringsbeleid in het stadscentrum, overstromings- en erosiebeheer, vismigratie, …
Deze onderwerpen worden in een gevarieerd programma gegoten, met een infosessie in de voormiddag en een terreinbezoek in de namiddag.
Voor de snelle beslissers: er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Voor meer info en inschrijvingen, klik hier.


Donderdag 14 januari 2010: Vormingsactiviteit Centrum voor Visteelt - Linkebeek

Op donderdag 14 januari organiseert de werkgroep Natuur- en MilieuEducatie van Grenzeloze Schelde een interessante vormingsactiviteit: een bezoek aan het Centrum voor Visteelt van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) in Linkebeek. Naast een algemene voorstelling van het centrum en een bezoek aan de viskwekerij, staat ook onderricht in 'visdeterminatie' op het programma.

Voor meer info en inschrijvingen, klik hier.


De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel:
nieuwe wandelgids van Coördinatie Zenne


In de reeks 'Zoektocht naar een rivier' verscheen een nieuwe wandelgids: ‘De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel'.
Brussel ontstond op de oevers van de Zenne, ooit een aantrekkelijke en visrijke rivier met op haar oevers een overvloed aan gele irissen. Vandaag is de gele iris het symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze wandeling nodigt je uit om niet alleen de rivier op te sporen, maar ook het verhaal van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad te ontdekken.

De wandelingen worden het hele jaar door op aanvraag aangeboden aan een tarief van € 55/groep van max. 25 personen. Je kan ook zelf er op uit trekken met de wandelfolder. Een wandeling aanvragen of de folder bestellen aan € 0,50/stuk kan telefonisch op 02 206 12 07 of bij Coördinatie Zenne - e-mail.

De wandelgids is een uitgave van Coördinatie Zenne, lid en partner van Grenzeloze Schelde, i.s.m. Brussels by Water.

Interesse voor andere zoektochten naar water en waterlopen in het Zennebekken?
Bekijk hier dan het volledige aanbod. Coördinatie Zenne organiseert immers begeleide wandelingen (2u) langs de Zenne en haar zijlopen: de Dorent in Zemst en Vilvoorde, het park Drie Fonteinen in Vilvoorde, de open Zenne en het kanaal in Anderlecht, de Zenne in Quenast, het Gravenbos in Humbeek, de Zenne in Lembeek, de Sennette in Ecaussinnes en het Zennegat in Mechelen.


Oktober 2009 - juni 2010: Dinsdagen van de Zenne & Zennecafé

Wandel elke derde dinsdag van de maand mee, telkens op een andere plaats in het Zennebekken. Een gids vertelt over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de fauna en flora, de functies… Een speciale gast geeft uitleg over de actuele problemen en uitdagingen terzake. Het startschot werd gegeven op 20 oktober in Mechelen aan het Zennegat op de Dag van de Duurzame Ontwikkeling. Ook de open Zenne in Anderlecht (op 17/11) en het water in het hart van Brussel (op 15/12) lokten al heel wat volk.

De volgende ‘wandeling’ heeft plaats op dinsdag 16 februari 2010 in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord. Tijdens het begeleid bezoek aan de RWZI (1.100.000 IE) krijg je inzicht in de werking van de installatie en een bredere kijk op de waterzuivering in het Zennebekken.

De daaropvolgende maanden volgen begeleide wandelingen in Lembeek, de Dorent in Zemst en Vilvoorde, Ecaussinnes, Quenast & Rebecq.
Indien de vraag voldoende groot is, zal het aanbod in 2010 ook maandelijks op een weekenddag worden georganiseerd .

Voor meer info en inschrijvingen, klik hier.


Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

Ontdek van maart tot juni 2010 de IJzer, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie, de Ringvaart om Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen met de milieuboot!

De Educatieve Milieuboottochten zijn een originele manier om kennis te maken met een waterloop en de natuur in de buurt en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling! Er-varen en beleven: gepassioneerde lesgevers, een boeiend programma in een fascinerende omgeving voor jong en minder jong.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, families, milieuraden, vriendengroepen en individueel geïnteresseerden welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek, waarbij ze heel wat achtergrondinformatie verwerven over het waterbeleid en discussiëren over hun rol in de watercyclus. Bovendien staat de milieuboot tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting. Die activiteiten kunnen al dan niet in samenwerking met De Milieuboot vzw.

In het najaar van 2010 zet de milieuboot koers naar het Kanaal Leuven-Dijle, de Rupel en de Nete.

Info en inschrijvingen via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.


Milieueducatieve boottochten in het Waals Gewest ‘L’Environnement au fil de l’Eau’

Van 19 april tot 7 mei 2010 organiseert de vzw Cours d'Eau samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op de Bovenschelde, het Centrumkanaal en gewestgrensoverschrijdend op het Kanaal Charleroi-Brussel (Franstalig).

Het weekprogramma aan boord is gesneden op maat van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en de lagere klassen van het secundair onderwijs en is perfect te combineren met andere activiteiten rond water, waterlopen en natte natuur die door lokale actoren worden georganiseerd (riviercontracten, natuurverenigingen, intercommunales, CRIE).
Op woensdagnamiddag of in het weekend zijn ook volwassenengroepen welkom aan boord.

De boottochten, gesteund door de Service public de Wallonie, DGARNE en de provincie Waals-Brabant, staan op woensdagnamiddag en in het weekend ook open voor verenigingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Voor alle bijkomende informatie kunt u terecht bij vzw Cours d’Eau,
tel. 02 206 12 09, per mail of via www.coursdeau.be.


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>