SCHELDEBEKKEN: Een afgestemd plan van de Somme
tot Zeeland voor betere waterkwaliteit

Internationale afstemming over de Schelde

Op 10 en 11 december 2009 kwamen de 6 landen en gewesten (Frankrijk, Waals Gewest, Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Koninkrijk BelgiŽ, Nederland), lid van de Internationale Scheldecommissie (ISC) bijeen in Boulogne-sur-Mer om het overkoepelende deel van Scheldedistrictsbeheerplan goed te keuren. Verder presenteren de verschillende wateractoren van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict het Interreg VIB-project ScaldWIN, dat gefinancierd wordt met Europese fondsen. Het ScaldWINproject ijvert voor een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties.Kaart van het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde (ISGD).
Klik op de kaart om de pdf-versie te openen.


De Schelde ontspringt ten noorden van Saint-Quentin, loopt door BelgiŽ en mondt uit in de Noordzee in Nederland. Omdat haar stroomgebied grensoverschrijdend is, vraagt de Europese Kaderrichtlijn Water dat er transnationaal afgestemd wordt om in 2015 de goede toestand van de wateren te bereiken.

Het overkoepelende deel van het beheerplan vormt, samen met de regionale plannen, het Scheldestroomdistrictsbeheerplan: het geeft een beeld van de afstemming en een overzicht van de doelstellingen voor de goede toestand die gelden voor het volledige stroomgebiedsdistrict van de Schelde om tegemoet te komen aan de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water.
Ook de grensoverschrijdende preventie van overstromings- en droogte-effecten komt erin aan bod, de bestrijding van calamiteuze verontreinigingen en het meten van de kwaliteit van het Scheldewater dankzij het Homogeen meetnet Schelde.
Dit beheerplan, dat voor zes jaar werd opgemaakt, is een goed voorbeeld van de intense samenwerking tussen deskundigen en besturen binnen de ISC.

Tijdens het colloquium van 11 december jl. werd deze afstemming voorgesteld aan de wateractoren van het Scheldestroomgebiedsdistrict en werd de start van het Interreg IV B-project ScaldWIN aangekondigd. Verschillende partners hebben inderdaad de handen in elkaar geslagen om bij te dragen tot een betere kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict. Zij doen dit door samen innovatieve en grensoverschrijdende acties te ondernemen, te zorgen voor een goede kosteneffectiviteitsverhouding, herstel van de waterlopen, sedimentbeheer, duurzaam beheer van de ondergrondse watervoorraden, opvolging van het maatregelenprogramma, en sensibilisatie van het publiek.

Voor meer info, klik hier of surf naar www.isc-cie.org (in opbouw, alle documenten vindt u voorlopig nog terug op www.isc-cie.com).

Bron: persbericht ISC.

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>