BRUSSEL: Waterzuivering Brussel ligt stil: een catastrofe voor onze waterlopen!

De rioolwaterzuiverinsgsinstallatie van Brussel-Noord, gelegen in het noorden van het Brussels Gewest op de oever van het Zeekanaal Brussel-Schelde, werd officieel ingehuldigd in maart 2008 en behandelt het afvalwater van 1,1 miljoen inwoner-equivalenten uit Brussel en een deel van Vlaanderen.

Sinds 8 december í09 (en 25 november voor de collector op rechteroever) is het oppompen van het afvalwater stilgelegd door Aquiris, de uitbater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). BBL (Bond Beter Leefmilieu) heeft de aandacht getrokken op deze milieuramp. Concreet betekent dit dat het afvalwater van meer dan een miljoen inwoners ongezuiverd de Zenne instroomt, vervolgens in de Dijle en zo in de Rupel en de Schelde!

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is de Zenne weer omgevormd tot een open riool wat nefast is voor de waterkwaliteit van de Rupel en de Schelde. De gevolgen worden momenteel onderzocht, maar het staat vast dat deze situatie een ware ramp betekent voor de ecosystemen van deze waterlopen.

Volgens Aquiris is het stilleggen gerechtvaardigd door de toevoer van suspensiemateriaal (zand, afval, Ö) naar de RWZI, wat het goed functioneren van de veiligheidskleppen belemmert. Deze veiligheidskleppen verhinderen dat gevaarlijk materiaal de RWZI binnenkomt.

Het Brussels Gewest van haar kant begrijpt niet dat dit moet leiden tot het stilleggen van het gehele zuiveringsproces.

Momenteel is er geen enkele informatie beschikbaar over een datum waarop de waterzuivering hervat zal worden. Een zaak staat wel vast: er zal tijd nodig zijn vooraleer de biomassa (de bacteriŽn die verantwoordelijk voor de waterzuivering) haar optimale zuiveringscapaciteit weer bereikt. Als de stillegging meerdere dagen duurt, dan is het risico groot dat de bekkens opnieuw moeten geŽnt (biologisch opgestart) worden en er meerdere kostbare weken verloren gaan.

De Vlaamse minister van Leefmilieu stelt Brussel in gebreke wegens het niet naleven van haar zuiveringsplicht. Het Brussel Gewest van haar kant kaatst de bal door naar de uitbater van de zuiveringsinstallatie. Momenteel leidt het parket een onderzoek.

Maar intussen is er een ecologische ramp bezig! De Zenne, tot vůůr drie jaar biologisch dood, was door de waterzuivering net aan een voorzichtige opleving bezig. Nu krijgt ze weer een grote opdoffer, evenals de Rupel en de Schelde. Met tot gevolg dat alle inspanningen in recordtempo tenietgedaan worden.

Dringend maatregelen gevraagd a.u.b.!

Raadpleeg www.grenzelozeschelde.org indien u op de hoogte wenst te blijven van de evolutie van dit dossier.

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>