Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

  Grenzeloze Schelde Nieuws 49

INHOUD

 • Brussel
  • Waterzuivering Brussel ligt stil: een catastrofe voor onze waterlopen! >>
  • Brusselse vervoerssteun voor Colruyt: pas op met slogans >>
  • Kan het ecologisch herstel van vijvers samengaan met de strijd
   tegen overstromingen? >>
 • Wallonië
  • Een ecolabel voor de jachthavens >>
 • Vlaanderen
  • Gent: Project Oude Dokken bijna uit de startblokken >>
  • Elk bekken een overstromingsvoorspeller >>
 • Scheldebekken
  • Een afgestemd plan van de Somme tot Zeeland voor betere waterkwaliteit >>
 • Nederland
  • Natuurherstel Westerschelde en de derde verdieping: een update >>
 • Activiteiten in het Scheldebekken >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw,
Mélanie Grand
champs, Karin Huffer, David Kuborn
Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en l'Agence de l'Eau Artois Picardie (Frankrijk).