FRANKRIJK: Ontbrekende schakel Compiègne - Cambrai (kanaal ‘Seine-Nord Europe’)

Rondom de Schelde - Rijndelta is in Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk een uitgebreid netwerk aanwezig aan vaarwegen van klasse IV, V en meer. Ook in het bekken van de Seine zijn waterwegen van deze klassen aanwezig. Duidelijk ondermaats is de verbinding tussen deze waterwegen van het bekken van de Seine en de waterwegen van het bekken van de Schelde, en verderop de Rijn. Deze verbinding tussen Compiègne in het zuiden en Cambrai in het noorden is maar van de klasse I en II.


(klik op de kaart voor de pdf-versie)

Daarom hebben de Fransen na een uitgebreid onderzoek besloten een totaal nieuw kanaal te graven, met een lengte van 106 kilometer. Aangezien het een totaal nieuw kanaal betreft, is het ontworpen voor kruisend verkeer klasse Vb, dus voor duwkonvooien van 185 meter lengte en 11,40 meter breedte. Op de kanaalbruggen is evenwel eenrichtingsverkeer voorzien in een alternat-systeem. De werken zijn gepland tussen 2011 en 2015.
Op het tracé tussen de aansluiting ter hoogte van Cambrai op het waterwegennetwerk in Noord-Frankrijk en de monding van de Deûle in de Leie zijn op korte termijn geen aanpassingswerken gepland, behalve te Quesnoy-sur-Deûle. Er zijn evenwel reeds voorbereidende studies verricht. Tussen Deûlémont en Gent zijn op korte termijn wél werken gepland voor de verbetering van de bevaarbaarheid.
Met de verbetering van de Seine-Scheldeverbinding wordt verwacht dat de binnenvaart tussen Noord-Frankrijk en Parijs zal toenemen van nu jaarlijks zo’n 5 miljoen ton (aandeel 3,2%) op het bestaande, smalle canal du Nord naar 15 miljoen ton in 2020 (aandeel 8,2%) op het nieuwe kanaal Seine-Nord Europe.

Met het nieuwe kanaal komt er niet alleen een betere vaarweg tussen de Seine en de Schelde, er komen ook 4 multimodale bedrijventerreinen: bij Noyon (60 ha.), bij Nesle (90 ha.), bij Péronne (60 ha.) en bij Cambrai (156 ha.), met naast binnenvaart ook weg- en spooraansluitingen.

Daarnaast zullen 7 kleinere laad- en losplaatsen aangelegd worden. Op het nieuwe traject tussen het Kanaal Duinkerken-Schelde en de rivier de Oise zullen 7 sluizen en 3 aquaducten worden aangelegd. In 2009 en 2010 worden bodemonderzoeken (o.a. archeologie) uitgevoerd en de aankoop van gronden afgerond. Tussen 2011 en 2015 zal het kanaal met de benodigde kunstwerken worden aangelegd. Op de kaart hiernaast het nieuwe kanaal Seine-Nord Europe, geschikt voor 4.400 ton: tweebaks duwvaart (breedte 54 m, waterdiepte 4,5 m, doorvaarthoogte 7 m)

Bronnen:
- Willem Van Crombrugge, projectleider Seine-Schelde, W&Z afdeling Bovenschelde;
- Watersnelweg, een uitgave van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>