ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN

Oktober 2009 - juni 2010: Dinsdagen van de Zenne & Zennecafé

Wandel elke derde dinsdag van de maand mee, telkens op een andere plaats in het Zennebekken. Een gids vertelt over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de fauna en flora, de functies… Een speciale gast geeft uitleg over de actuele problemen en uitdagingen terzake.
Het startschot werd gegeven op 20 oktober in Mechelen aan het Zennegat op de Dag van de Duurzame Ontwikkeling. De volgende wandeling heeft plaats op dinsdag 17 november in Anderlecht aan het mooie (en enige) open stukje Zenne in het Brussels Gewest.

Voor meer info en inschrijvingen, klik hier.


Vrijdag 11 december 2009: Gidsenvorming Schelde-estuarium

Op vrijdag 11 december organiseren Grenzeloze Schelde, het Schelde InformatieCentrum en Scheldegids vzw een vormingsdag in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium. Een gelegenheid om uw Scheldekennis bij te schaven en andere Scheldegidsen (nog eens) te ontmoeten. Op het programma staan een begeleide wandeling in het natuurgebied Hobokense Polder, een excursie in de Waaslandhaven en een bedrijfsbezoek.

Voor meer info en inschrijvingen, klik hier.


Donderdag 17 december 2009: Water in en om Hasselt

Op donderdag 17 december organiseert Grenzeloze Schelde een info- en ontmoetingsdag met als thema ‘Water in en om Hasselt’. Verschillende aspecten met betrekking tot het integraal waterbeheer komen aan bod: integratie van water in de stad, overstromings- en erosiebeheer, rioleringsbeheer in het buitengebied, vismigratie, …). Deze onderwerpen worden in een gevarieerd programma gegoten, met een infosessie in de voormiddag en een terreinbezoek in de namiddag.

Voor meer info en inschrijvingen, klik hier.


Donderdag 14 januari 2010: Vormingsactiviteit Centrum voor Visteelt - Linkebeek

Op donderdag 14 januari organiseert de werkgroep Natuur- en MilieuEducatie van Grenzeloze Schelde een interessante vormingsactiviteit: een bezoek aan het Centrum voor Visteelt van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) in Linkebeek. Naast een algemene voorstelling van het centrum en een bezoek aan de viskwekerij, staat ook onderricht in 'visdeterminatie' op het programma.

Voor meer info en inschrijvingen, klik hier.


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>