NEDERLAND: Watersnelweg naar Parijs sterke troef voor Zeeuwse havens?

In Nederland wordt verwacht dat het transport naar de Franse regio’s via de waterweg met 35% zal stijgen dankzij het Seine-Scheldeproject. Dit betekent een ontlasting van het wegverkeer van meer dan 80 miljoen tonkm¹ tegen 2020 en tot 260 miljoen tonkm tegen 2050.Nu…


Binnen de Zeeuwse havengebieden is de binnenvaart qua volume de belangrijkste vervoersvorm van en naar het achterland. Richting Frankrijk, tot aan de regio Parijs, is deze verdeling geheel anders. Het wegvervoer domineert hier en ook het spoorvervoer is er belangrijker dan de binnenvaart. Van grootschalige binnenvaart is alleen sprake vanaf zeehaven Le Havre via de Seine naar Parijs.
Niet onlogisch, want een schipper doet er nu 3 ŕ 4 dagen over om vanaf de Westerschelde binnendoor naar Parijs te varen. Op het traject van zo’n 300 km moeten vele sluizen gepasseerd worden.

…en later

Rond 2016 zal Parijs binnen de twee dagen (30 ŕ 35 uur) te bereiken zijn en het maximale laadvermogen op deze route zal dan verzevenvoudigd zijn. Voor de betrokken havens, waaronder die in Zeeland, betekent dit een betere bereikbaarheid van het achterland. Voor de grootschalige binnenvaart in Zuidwest-Nederland komt er daarmee een groot vaargebied bij, met zeehavens Le Havre en Rouen en de agglomeratie Parijs.

De ‘Watersnelweg naar Parijs’ geeft aan de bedrijven in de Zeeuwse havens over enkele jaren een nog gunstiger ligging. Zeeland moet deze economische kans grijpen door meer ruimte te scheppen in de havens voor bestaande bedrijven en nieuwe investeerders.

Door het Seine-Scheldeproject wordt het zuidelijk ‘binnenvaartachterland’ voor Zuidwest-Nederland (en ook voor Vlaanderen) sterk vergroot. In de regio’s Lille-Valenciennes en Paris/Ile-de-France is een groot deel van de Franse industriële, logistieke en havenactiviteiten te vinden.

Mieke De Leeuw
Bron:websites Kamer van Koophandel en Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart


¹ tonkm: meeteenheid van goederentransport die de hoeveelheid goederen - in ton - vervoerd over een afstand van een kilometer uitdrukt.

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>