INLEIDING: de internationale binnenvaartverbinding Seine-Schelde

De Seine-Scheldeverbinding… of de uitbouw van de internationale binnenvaartverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken. Met Europese steun zal de nieuwe verbinding rond 2016 bevaarbaar zijn voor schepen met een laadvermogen van maximaal 4.400 ton.

Situering

Zonder files van Vlaanderen naar Parijs?
Dit project biedt een oplossing.
Binnen het Seine-Schelde project worden tussen 2010 en 2015 in Frankrijk de grootste en duurste werken uitgevoerd. Ook in België worden belangrijke verbeteringen aangebracht in bestaande waterwegen. Naast nationale en regionale overheden draagt ook de Europese Unie bij aan de financiering van het project.

Rond 2016 zal de nieuwe verbinding klaar zijn om schepen tot een laadvermogen van 4.400 ton te laten passeren. Dit zijn zogenaamde ‘Klasse Vb-schepen’: tweebaks duwvaart (afmetingen van max. 185 meter lang en 11,40 meter breed).
Momenteel is het noordelijke deel tot aan Lille-Cambrai bevaarbaar voor klasse IV-schepen (tot 1.500 ton), het zuidelijke deel tot aan Compiègne en Parijs is slechts bevaarbaar voor klasse II-schepen (tot 650 ton, zgn. ‘Spitsen’, ‘Kempenaar’- en ‘Canal du Nord’-schepen).
Een schipper doet er nu 3 à 4 dagen over om vanaf de Westerschelde binnendoor naar Parijs te varen. Op het traject van zo’n 300 km moeten vele sluizen gepasseerd worden. Door deze geringe bruikbaarheid voor de binnenvaart wordt tussen België/Nederland en Noord-Frankrijk/Parijs veel over de weg vervoerd. Rond 2016 zal Parijs vanuit Zeeland binnen twee dagen (30 à 35 uur) te bereiken zijn, en het maximale laadvermogen op deze route zal dan dus verzevenvoudigd zijn.


(klik op de kaart voor de pdf-versie)

Waarom?


Op 29 oktober 1993 besliste de toenmalige Raad van de Europese Unie tot de ontwikkeling van een Trans-Europees transportnetwerk, waaronder een netwerk van waterwegen. Deze beslissing had onder meer betrekking op de realisatie van de ontbrekende schakels en het wegwerken van een aantal knelpunten.
Studies hebben immers aangetoond dat de uitbouw van de internationale binnenvaartverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken voor Vlaanderen een interessante investering is. De 1.100 km bevaarbare waterlopen van Vlaanderen vormen de draaischijf van de binnenvaart in Europa. Ze bieden immers een duurzame, betrouwbare en milieuvriendelijke verbinding tussen de grootste industriële en dienstencentra van ons continent.
De internationale binnenvaartverbinding Seine - Schelde is opgenomen als één van de dertig prioritaire projecten van het Trans Europees Netwerk (TEN) voor het goederenverkeer. Hierin zijn twee prioritaire secties gedefinieerd: Compiègne-Cambrai en Deûlémont-Gent.

Wat?

Tegen 2016 moet het Vlaamse deel van het tracé, tussen Gent en Wervik, aangepast zijn om schepen met 3 lagen containers en een vracht van max. 4.400 ton vlot te laten varen. Een rits aanpassings- en infrastructuurwerken aan die waterwegen staan dan ook op het programma, zijn in uitvoering of al uitgevoerd: aanpassen van de vaarweg en de bruggen, bouw van twee nieuwe sluizen en de aanleg van passeerstroken.

Voor meer info, klik hier.

Met dank aan Willem Van Crombrugge, projectleider Seine-Schelde, W&Z afdeling Bovenschelde

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>