NEDERLAND: Proef met extra inlaat zoet water in Oosterschelde:
kansen voor economie en natuur

Vandaag 24 juni hebben het Wereld Natuur Fonds (WNF), Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie (ZMF), schelpdierkweekbedrijven Roem van Yerseke BV en Prins & Dingemanse BV en de Nederlandse Oestervereniging afspraken gemaakt om gezamenlijk te investeren in een proef met het inlaten van extra zoet, voedselrijk water in de Oosterschelde.


In het voorjaar van 2010 laten, tijdens een drie maanden durende proef, twee sluizen bij de Oosterschelde extra water in. Het gaat om de Krammersluis bij Bruinisse en de Bergsediepsluis bij Bergen op Zoom. Door méér water vanuit het Volkerak-Zoommeer in de Oosterschelde te laten verbetert mogelijk de waterkwaliteit en de visstand in de Oosterschelde. Het water wordt voedselrijker door de nutriënten en dit is van levensbelang voor de mossels en andere schelpdieren.

Oosterschelde belangrijke verbinding voor vissen

Ook voor de paling, zalm, bot en stekelbaars is een meer open en natuurlijke verbinding goed nieuws. De Oosterschelde is een belangrijke verbinding voor vissen tussen de open zee en de rivieren. Zalm leeft bijvoorbeeld in de zee, maar krijgt jongen in de rivier. Dan moet de zalm natuurlijk wel in die rivieren kunnen komen.

Het gaat niet goed met de Oosterschelde

Het gaat niet goed met de Oosterschelde. De kwaliteit gaat steeds verder achteruit, omdat het zoute water weinig voedsel bevat, waardoor de verscheidenheid aan planten- en diersoorten afneemt. Morgen bespreekt de Tweede Kamer tijdens een rondtafelgesprek met maatschappelijke organisaties de toekomst van de Nederlandse delta. De proef zal hier ook aan de orde komen als een van de mogelijke oplossingen voor de problemen in de Oosterschelde.

Voedselrijke Oosterschelde goed voor mens, economie en natuur

De Deltawerken hebben voor veiligheid gezorgd. Maar nu blijkt dat het natuurlijke systeem te sterk wordt ingesnoerd door dijken en sluizen. Daardoor is de zo belangrijke, natuurlijke overgang tussen rivier en zee verdwenen. Ook voor de Zeeuwse economie zijn de gevolgen voelbaar. Door het tekort aan voedselrijk water gaat het steeds minder goed met de mosselvangst, de oesterteelt en de visserij. Bedrijven en banen komen onder druk te staan.
Een voedselrijke Oosterschelde is dus belangrijk voor mens, economie en natuur.

De samenwerkende partijen zijn hoopvol gestemd over de drie maanden
durende proef ‘Natuurlijk Sluisbeheer’.

Bron: Zeeuwse Milieufederatie (ZMF)

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom