VLAANDEREN: Het Sigmaplan draait op volle toeren

In eerdere nummers berichtten we al uitvoerig over het Sigmaplan (zie nrs 43-44, 42, 39, 35, …). We houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Dit plan werkt stelselmatig aan een veilig, natuurlijk, economisch veerkrachtig en recreatief aantrekkelijk Zeescheldebekken.

In 2010 starten 3 nieuwe Oost-Vlaamse projectgebieden op: Kalkense Meersen, Vlassenbroek-Wal-Zwijn en Durmevallei.

Jaren van waterbouwkundig studiewerk, inspraakmomenten en landschapstekenen, leidden tot de aanpassing van het Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan bij de betrokken gemeenten. Naar aanleiding van het bijhorende openbaar onderzoek (tot 13 augustus), organiseerde Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) drie infodagen waarop de betrokkenen en geïnteres-seerden tekst en uitleg kregen bij de plannen.
In de drie Sigmagebieden staan grootscheepse infrastructuurwerken op het programma.
Elk project verlaagt de kans op overstromingen in het Zeescheldebekken en verhoogt tegelijk de natuurwaarden van de streek. Naast een fundamentele versteviging van de dijken staat het uitgangspunt ‘meer ruimte voor de rivier’ centraal. De combinatie van gecontroleerde overstromingsgebieden en dijkverleggingen biedt de Schelde straks meer ademruimte.
“Het overstromingsgevaar in het Zeescheldebekken ontstaat vooral als hevig stormtij samenvalt met springtij. Dan rolt een gevaarlijke stormgolf de Scheldemonding in. Gecontroleerde overstromingsgebieden snijden de top van de aansnellende stormgolf af en vangen het water gecontroleerd op, zodat het waterpeil verder stroomafwaarts daalt. Overstromingsgebieden geven de Schelde meer ruimte in alle omstandigheden. En een bredere bedding, betekent een lager rivierpeil”, verduidelijkt ingenieur Wim Dauwe, hoofd van de afdeling Zeeschelde van W&Z.

Om de schaarse Vlaamse grond optimaal te benutten, worden de Sigmagebieden ingevuld met waardevolle natuurtypes. Daarmee wordt het verlies aan Europees vogel- en habitatrichtlijngebieden gecompenseerd. De overstromingsgebieden moeten de getijdennatuur helpen herstellen en zullen zo tegelijk de waterkwaliteit van de Schelde doen stijgen.
"In het verleden verdwenen heel wat slikken- en schorrengebieden langs de Schelde, terwijl die een belangrijke rol in de waterzuivering spelen.", zegt Laurent Vanden Abeele van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Getijdennatuur filtert het teveel aan stikstof uit het water en brengt zuurstof in het water zodat het natuurlijk evenwicht zich herstelt. Hij vormt de longen van de rivier."

De nieuwe slikken en schorren moeten een nieuwe thuis worden voor plankton, dé basis van de voedselketen waarmee alle dieren in en om de Schelde zich voeden. Het Sigmaplan voorziet 2000 ha nieuwe slikken- en schorrengebieden langs de Schelde en haar bijrivieren.

Klik hier voor de kaart 'Projecten 2010 in vogelvlucht'.

Bron: Waterwegen en Zeekanaal NV

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom