Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

  Grenzeloze Schelde Nieuws 47

INHOUD
 • Frankrijk
  • Heropening van het Canal de Roubaix-Spierekanaal >>
  • Het beheerplan voor de benedenloop van de Scarpe goedgekeurd >>
 • Vlaanderen
  • Het Sigmaplan draait op volle toeren >>
  • Bodemerosie in het Dender- en Bovenscheldebekken >>
 • Wallonië
  • Het Riviercontract Dijle-Gete: kennismaking >>
  • Verkennend openbaar onderzoek over het waterbeheer >>
  • (Her)ontdek het gebied van de Bas-Prés in Komen >>
 • Nederland
  • Proef met extra inlaat zoet water in Oosterschelde >>
 • Europa
  • Herstel van de waterkwaliteit in Europa. Waar staan wij ergens? >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw,
Karin Huffer, David Kuborn, Sophie Boit
sios
Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en l'Agence de l'Eau Artois Picardie (Frankrijk).