ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN

Zondag 31 mei in Halle: De ZENNETOCHT - familiefietstocht

Ook dit jaar nodigen Natuurpunt Halle en Fietsersbond Pajottenland u en uw familie uit voor een gezellige fietstocht langs de Zenne 'op zoek naar de bronnen van de Zenne'.
U fietst langsheen een paar zijriviertjes van de Zenne, ondermeer de Molenbeek tussen het provinciaal domein van Huizingen en de Herisemmolen. Pittoreske wegjes gegarandeerd.

Zondag 31 mei in Halle, familietocht van 25km of 50km.
Gratis deelname. Inschrijven aangewezen (voor vlotte organisatie).
Meer info en inschrijvingen via http://zennetocht.blogspot.com/.


Groot milieufeest in Brussel

Het Brussels Milieufeest, georganiseerd door Leefmilieu Brussel (BIM), heeft dit jaar plaats op zondag 7 juni in het Jubelpark. Die dag is de ideale gelegenheid voor ontspanning én om kennis te maken met talrijke overheidsinstanties en verenigingen die actief bezig zijn met het Brussels leefmilieu. Heel veel informatie ligt die dag op u te wachten.

Ook de verenigingen Coördinatie Zenne en Brussels by Water houden die dag een infostand over het thema 'Zennekanaal' open.
Voor meer info: www.coordinatiezenne.be en www.leefmilieubrussel.be


9de Rivierontmoetingen:
Herwaardering van het gebied Bas-Prés aan de Leie in Komen (België) - grensgebied


Op de grens van Noord-Frankrijk (Nord-Pas de Calais), Vlaanderen en Wallonië strekt zich aan de oevers van de Leie in Komen het gebied van de Bas-Prés uit. Dit natuurgebied is rijk aan biodiversiteit maar ook zeer kwetsbaar. Twee grote infrastructuurprojecten - de verbreding van de Leie en de aanleg van een weg - brengen het ecosysteem in gevaar. Hoe kan de bescherming van dit unieke waterrijke gebied gecombineerd worden met de noodzakelijke verbreding van de Leie?

Deze vraag houdt ons in de ban tijdens de 9de Rivierontmoetingen op woensdag 17 juni 2009.

De uitnodiging en inschrijvingsstrook van deze activiteit georganiseerd door Eco-Vie, EDA en Grenzeloze Schelde, vind u hier.


Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

Ontdek in september en oktober 2009 de Leie en Kanaal Roeselare-Leie
met de milieuboot!


De Educatieve Milieuboottochten zijn een originele manier om kennis te maken met de waterloop en de natuur in eigen streek en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling! Er-varen en beleven: gepassioneerde lesgevers, een boeiend programma in een fascinerende omgeving voor jong en minder jong.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, families, milieuraden, vriendengroepen en individueel geïnteresseerden welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek, waarbij ze heel wat achtergrondinformatie verwerven over het waterbeleid en discussiëren over hun rol in de watercyclus.
Bovendien staat de milieuboot tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting. Die activiteiten kunnen al dan niet in samenwerking met De Milieuboot vzw.

Voor de milieuboottochten, die gesteund worden door de Vlaamse overheid, kan je inschrijven via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Alle hens aan dek! Van 5 tot 23 oktober organiseert Coördinatie Zenne haar jaarlijkse educatieve boottochten in de Haven van Brussel en op het Zeekanaal Brussel-Schelde. Alle Brusselse scholen krijgen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een educatief programma aangeboden en een fascinerende omgeving te zien en dit vanaf een boot die hiervoor speciaal is ingericht. Een originele manier om het thema water en waterlopen aan bod te laten komen!Deze milieueducatieve boottochten in Brussel zijn een originele en boeiende manier om de thema's water en waterlopen in de aandacht te brengen. De jonge Brusselaars leren over de oorsprong van hun stad op een eiland in de Zenne en gaan het belang van het kanaal en de haven voor Brussel begrijpen.
Al varend ontdekken ze de verschillende functies van de waterweg. In het ruim van het schip bekijken ze de watercyclus in Brussel en worden ze geconfronteerd met de uitdagingen voor een goed waterbeheer.
De boottocht wil hen ook helpen om het effect van hun eigen gedrag op het leefmilieu in te schatten.

Deze boottochten, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn eveneens toegankelijk voor milieuverenigingen, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, wijkcontracten, intercommunales, … en voor elke burger geïnteresseerd in de problematiek van het water.

Meer info te verkrijgen bij Coördinatie Zenne:
www.coordinatiezenne.be - e-mail - tel. 32 2 206 12 07


Er is een nieuwe fietsfolder uit!
Verhalen over het water van Strépy-Thieu tot Ronquières.


Deze fietstocht langsheen hoge akkerplateaus, diepe valleien en leuke kleine gehuchten laat u het belang van water in ons leven ontdekken. Water als drinkwater, maar ook ter ontspanning en verwondering en niet te vergeten, water als bron voor ecologische diversiteit. Geniet ervan!

De fietsfolder is uitsluitend Franstalig en wordt uitgegeven door Coördinatie Zenne en Cours d'Eau, met steun van de provincie Waals-Brabant en het Waalse Gewest.
Prijs: € 0,50.
Ook gratis beschikbaar op http://www.coordinatiezenne.be/pub.htm


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom