FRANKRIJK: Water: inzet van politieke kwestie?

Water: helder, doorzichtig, zuiver? Niet zo zeker. In onze maatschappij waar het water vaak ondergronds wordt verborgen, onzichtbaar wordt gemaakt en gemakkelijk beschikbaar is, wordt vergeten dat het water een machtige politieke, economische en culturele inzet betekent.

In Frankrijk bereidt de stad Parijs zich voor om tegen 2010 het water opnieuw onder openbaar beheer te plaatsen. De politieke mandatarissen hadden meerdere jaren nodig om deze grote verandering voor te bereiden, waarbij de wereldmaatschappijen de markten voor drinkwaterproductie, waterdistributie en waterzuivering zullen verliezen die ze onder het burgemeesterschap van Jacques Chirac door een delegatieakkoord hadden verkregen. Vanaf 2010 neemt de stad Parijs haar water opnieuw in handen!

De twee grote Franse groepen Veolia en Suez regeren als heer en meester over de waterdistributiemarkt in Frankrijk. Zij bezitten bijna alle maatschappijen die zij oprichten in het land teneinde elke concurrentie te verhinderen. In Rijsel werd deze praktijk als misbruik veroordeeld vanwege de maatschappij 'Société des Eaux du Nord', dochtermaatschappij van GDF Suez en in heel Frankrijk zal hier toezicht op gehouden worden. De twee operatoren zullen de markt 'onder elkaar verdelen'. De erkenning van dit misbruik wordt door sommige gemeenten aangegrepen om hun delegatieakkoorden te herzien.

Het waterdistributienet moet onder openbaar beheer staan: dat is de wens van de Rijselse metropool. Het komt er op de eerste plaats op aan om de belangen van de gebruikers te behartigen en niet langer die van de aandeelhouders. De delegatieovereenkomsten lopen ten einde in 2015: de metropool bereidt zich voor op deze grote verandering en het voorbeeld van Parijs is natuurlijk een referentie waarop men kan steunen.

Het lijdt geen twijfel dat de kwestie van de verdeling van de markten ter sprake is gekomen tijdens één van rondetafels van het 5de wereldforum voor Water dat van 16 tot 22 maart plaatsgreep in Istanboel (Turkije).

Anita Villers
Environnement Développement Alternatif

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom