BRUSSEL: Strijd tegen overstromingen:
realisatie van 2 projecten van het Blauwe Netwerk

Het 'Blauwe Netwerk', dat in het Brussels gewest werd ontwikkeld, beoogt het herstel van het stedelijk netwerk van oppervlaktewateren door de ecologische kwaliteit van de waterlopen en de vijvers te waarborgen. Door het regenwater opnieuw in de waterlopen te laten afvloeien, kan tegelijkertijd de druk op het rioleringsnetwerk worden verminderd. Dit beperkt het risico op overstromingen.
Het Blauwe Netwerk vormt dus een essentieel onderdeel van het gewestelijk plan voor de strijd tegen overstromingen, het zogenaamde Regenplan.

In een vorige Grenzeloze Schelde Nieuwsbrief (zie nr 43-44) berichtten we al over de geplande projecten in het kader van het Blauwe Netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 20 maart jl. kondigde Brussels minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, de afwerking aan van twee belangrijke werven in het kader van dit Blauwe Netwerk. Het Brusselse gewest spendeerde ongeveer 3 miljoen euro aan deze werken. De twee afgewerkte projecten zijn:

  1. De herwaardering en de sanering van de site van de Pedevijver in Anderlecht.
    De stormvijver van de Pede werd heraangelegd om overstromingen en algenbloei te vermijden alsook voor een verdere uitbouw van de vijverrecreatie. Door die herinrichting kan de vijver zowel zijn functie als tijdelijke wateropslag opnieuw vervullen als zijn ecologisch evenwicht terugvinden.
    Lees meer >>

  2. Het herstel van een deel van de Molenbeek in het Boudewijnpark in Jette
    Het project heeft als doelstelling de natuurlijke troeven van de site op te waarderen en te beantwoorden aan de milieuvereisten, meer bepaald op hydrologisch vlak. Het draagt bij tot de uitvoering van het Regenplan door het hemelwater te scheiden van het afvalwater en het vertraagd af te voeren doordat meer ruimte voor de waterloop gecreŽerd wordt.
    Lees meer >>
Conclusie

De uitwerking van de bovenstaande projecten getuigen van een integrale aanpak van het waterbeheer in het Brussels gewest. Beide komen immers niet enkel tegemoet aan de waterbeheersing, maar houden ook rekening met kansen voor natuurontwikkeling en natuurbeleving (zachte recreatie). De moeite om de realisaties eens op het terrein te gaan bekijken!

Met dank aan Renaud Bocquet
Leefmilieu Brussel (BIM)


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom