Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

  Grenzeloze Schelde Nieuws 46

INHOUD
 • Vlaanderen: De milieuvriendelijke oever nader bekeken >>
 • Vlaanderen: Cruise door het gemeentelijk waterbeleid >>
 • Wallonië: Het Kanaal naar Charleroi... ook voor jongeren >>
 • Nederland: Verkenning Grevelingen water en getij >>
 • Brussel: Strijd tegen overstromingen:
  realisatie van 2 projecten van het Blauwe Netwerk >>
 • Frankrijk: De Europese Kaderrichtlijn Water in Frankrijk - het vervolg >>
 • Frankrijk: Water: inzet van politieke kwestie? >>
 • Europa: Eurobarometer over water: De meeste Europeanen menen dat de waterkwaliteit en -kwantiteit een ernstig probleem vormen >>
 • Activiteiten in het Scheldebekken... >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Karin Huffer,
David Kuborn, Dorothée Lequeux

Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en l'Agence de l'Eau Artois Picardie (Frankrijk).