FRANKRIJK: De metamorfose van de verbinding Deûle - Schelde

De metamorfose van de verbinding DeŻle - Schelde is vandaag overal zichtbaar op het terrein.
Voor een situeringskaart, klik hier.

De oevers van het Kanaal van Roubaix - Spierekanaal zijn over bijna heel het traject toegankelijk. Langs de jaagpaden kan je nu vanuit Frankrijk BelgiŽ en de DeŻle bereiken.

Een nieuwe stap wordt gezet in de oprichting van een netwerk van trage verbindingen tussen de grote steden met de opening van de fiets- en voetgangersbrug van Epinette (in Marquette-lez-Lille), aan de samenvloeiing van de DeŻle en de gekanaliseerde Marque. Deze brug biedt de mogelijkheid om te voet en met de fiets Rijsel en de vallei van de Leie en de Marque te bereiken. Haar concept is zo opgevat dat later de aanleg van een tramspoor voor de toeristische tramlijn van de vereniging AMITRAM mogelijk is. Na de afsluiting van de beheersovereenkomst met de waterwegbeheerder Voies Navigables de France worden de verordeningen tot toelating van het zacht verkeer op de jaagpaden geleidelijk door alle oevergemeenten goedgekeurd.

De nieuwe watertoevoer voor het kanaal is operationeel. Het kanaalwater zal niet meer uit de DeŻle gecapteerd worden maar uit de waterzuiveringsinstallatie van Grimonpont. Het effluentwater wordt gefilterd door planten in bekkens alvorens naar het kanaal te worden gevoerd. Deze site waar de percolatiebekkens zijn aangelegd, is tevens een wandeloord, wat de ecologische functie van het kanaal nog versterkt.

Talrijke bruggen zijn hersteld of in herstelling. De ophaalbrug Blanc Seau inTourcoing is opnieuw mobiel evenals de Brug van Grimonpont in Leers. Deze laatste werd helemaal herbouwd. De gigantische werken aan de Couteaux bruggen in Roubaix (graven van een tunnel voor het wegverkeer en bouw van twee ophaalbruggen) zullen nog verder gezet worden tot in 2009.

De baggerwerken in het Kanaal van Roubaix en van de stedelijke Marque moeten nog enkel uitgevoerd worden in de kanaalpanden op Frans grondgebied. De verwijdering van de sedimenten overgebleven op de Kuhlmanvestiging in Wattrelos en Leers en de landschapsrenovatie zullen van dit industrieel braakland een nieuw natuurgebied maken.

De Europese instanties hebben een bijkomend budget van ťťn miljoen euro toegekend, te verdelen onder alle opdrachtgevers teneinde de meerkosten van sommige werken te financieren.
Als tegenprestatie wensen zij dat er een groot
evenement wordt georganiseerd in 2009 om de aandacht te vestigen op de transnationale uitwisselingsprojecten verbonden met het project Blue Links.

Uittreksel uit: La feuille van l'Espace Naturel Lille Mťtropole - www.enm-lille.fr

Meer achtergrondinfo over de renaissance van deze 'blauwe corridor' kan u lezen
in onze publicatie 'Kanaalnotities'.Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: