ZENNEBEKKEN: Studienamiddag te Brussel over een gezonde Zenne in de 3 gewesten

Meer dan 80 geïnteresseerden namen op donderdag 11 december 2008 deel aan de studiedag over de waterkwaliteit van de Zenne en van de waterlopen in het Zennebekken. Deze activiteit was een organisatie van de vzw's Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde.

De namiddag begon met een begeleid bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord. Meer informatie over de werking van de zuiveringsinstallatie vindt u op de website www.aquiris.be.

 

Vervolgens stapten de deelnemers aan boord van het schip aangemeerd ter hoogte van de Budabrug nabij de RWZI, waar zij naar de toelichtingen luisterden van de vertegenwoordigers uit de drie gewesten. Ondanks een gevoelige verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne, is er nog een lange weg af te leggen om de doelstellingen vastgesteld door de Europese Kaderrichtlijn Water tegen 2015 te bereiken. Bénédicte Bastin, medewerkster van de DGARNE, Thierry Warmoes van de Vlaamse Milieumaatschappij en Françoise Onclincx van Leefmilieu Brussel beantwoordden tevens de verschillende vragen van het aandachtige publiek.

Het verslag van de activiteit leest u hier.
Foto's van de studiedag en de presentaties van de 3 sprekers kunt u hier downloaden.

Goéric Timmermans


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: