VLAANDEREN: Bekkenbeheerplannen vastgesteld door de Vlaamse regering

Op 19 december 2008 stelde de Vlaamse regering de bekkenbeheerplannen, zoals gedefinieerd in het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, vast. Deze waterbeheerplannen vormen het kader voor een heel gamma aan maatregelen m.b.t. het integraal waterbeheer.

BekkenbeheerplannenDe globale visie op het integrale waterbeleid in Vlaanderen wordt beschreven in 11 bekkenbeheerplannen (bv. IJzer, Beneden-Schelde,Ö). Hierin komen zowel de waterkwantiteit (bv. overstromingsbeheer), het natuurlijke milieu als het duurzaam gebruik en beheer van het water aan bod. De bekkenbeheerplannen bundelen alle aspecten en kenmerken van de bekkens en beschrijven welke knelpunten en kansen er zich voordoen. Het centrale hoofdstuk van elk plan is een weloverwogen visie op het waterbeheer in het bekken. Doelstellingen, maatregelen en acties vertalen deze visie naar de praktijk.

Voor meer info over de bekkenbeheerplannen of om een bekkenbeheerplan te raadplegen, klik hier. Voor een overzicht van de waterbeheerplannen in Vlaanderen van Europees tot lokaal niveau, klik hier.

Aanpak overstromingen

In de bekkenbeheerplannen worden verschillende overstromingsgebieden afgebakend. De actieve inschakeling van deze gebieden is essentieel om ongewenste overstromingen in bijvoorbeeld dorpskernen te voorkomen. Gronden gelegen in deze overstromingsgebieden zullen een deel van hun gebruikswaarde verliezen. Eigenaars en gebruikers van deze gronden moeten hiervoor op een correcte wijze gecompenseerd worden.
De goedkeuring van het besluit FinanciŽle Instrumenten, samen met de bekkenbeheerplannen moet hiervoor de nodige garanties bieden.

Voor de overstromingskaarten van Geo-Vlaanderen, klik hier.

Waterkwaliteitsbeheer

Minister Crevits investeert bijna 380 miljoen euro om de verbetering van de waterkwaliteit te versnellen. Voor het volledige persbericht (dd. 19/12/2008), klik hier.

Mieke De Leeuw


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: