ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN...

Het Zennegat in Mechelen: nieuwe wandelgids van Coördinatie Zenne

In de reeks 'Zoektocht naar een rivier' verscheen een nieuwe wandelgids: 'Het Zennegat in Mechelen, waar drie waterlopen samenkomen in 1 punt'.
Aan de hand van twee wandelingen van elk zo'n 5 km verken je het Zennegat, waar Dijle, Kanaal Leuven-Dijle en Zenne samenkomen. Er wordt o.m. gefocust op de waterkwaliteit in de drie waterlopen en de werkzaamheden die in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan op til zijn in de Oude Dijlearm, met ook nieuwe kansen voor de natuur.
Als alles volgens plan verloopt zal het Zennegat er tegen 2020 helemaal anders zal uitzien, met zowel een steeds betere waterkwaliteit als een toenemende biodiversiteit.De wandelingen wordt het hele jaar door op aanvraag aangeboden aan een tarief van € 50/groep van max. 25 personen. Je kan ook zelf er op uit trekken met de wandelfolder. Een wandeling aanvragen of de folder bestellen aan € 0,50/stuk kan telefonisch op 02 206 12 07 of bij Coördinatie Zenne - .

De wandelgids is een uitgave van Coördinatie Zenne, partner van Grenzeloze Schelde, i.s.m. Herman Dierickx. Waterwegen & Zeekanaal NV en Natuurpunt verleenden hun medewerking.

Interesse voor andere zoektochten naar water en waterlopen in het Zennebekken? Bekijk hier dan het volledige aanbod. Coördinatie Zenne organiseert immers begeleide wandelingen (2u) langs de Zenne en haar zijlopen: de Dorent in Zemst en Vilvoorde, het park Drie Fonteinen in Vilvoorde, de Zenne en de Haven in het hart van Brussel, de open Zenne en het kanaal in Anderlecht, de Zenne in Quenast, het Gravenbos in Humbeek, de Zenne in Lembeek, de Sennette in Ecaussinnes en vanaf 2009 ook in het Zennegat in Mechelen.


Scheldetocht op woensdag 1 april 2009

Op woensdag 1 april ontdekken we twee pareltjes van het Schelde-estuarium: we stappen door het toekomstig overstromingsgebied de Vlassenbroekse Polder en er-varen de Zeeschelde tussen Schellebelle en Vlassenbroek. Zowel op het terrein als tijdens het varen nemen deskundige sprekers en professioneel betrokkenen u mee op sleeptouw. Het centrale thema is het Sigmaplan met de aspecten veiligheid en natuur, daarnaast komen ook zachte recreatie, waterkwaliteit, … aan bod.

Een blik op het programma:
09.00u - 09.15u: onthaal in Vlassenbroek, Killeweg - situeringsplan
09.15u - 11.15u: begeleid bezoek aan Vlassenbroekse polder
11.15u - 11.50u: busrit van Vlassenbroekse Polder naar Schellebelle
11.50u - 12.40u: broodjeslunch te Schellebelle (Taverne 't Veer, Hoogstraat)
12.40u - 12.45u: inschepen op de milieuboot, aangemeerd in Schellebelle
13.00u - 15.30u: al varend van Schellebelle naar Vlassenbroek (aanlegsteiger t.h.v. Killeweg)
15.30u - 16.00u: mogelijkheid tot een goed gesprek, vergezeld van een drankje. Einde.

U kan deelnemen voor 30 euro per persoon.
In die prijs zitten de boottocht, de busrit en de lunch vervat.
U kan zich inschrijven met dit inschrijvingsformulier. Het aantal deelnemers is beperkt tot 60.

Na ontvangst betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Ten laatste enkele dagen voorafgaand aan de activiteit ontvangt u dan de laatste praktische informatie.


De Scheldetocht is een organisatie van Grenzeloze Schelde i.s.m De Milieuboot met medewerking van ANB, W&Z, VMM en stad Dendermonde.


Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

Ontdek van maart tot juni 2009 de Zeeschelde, de Bovenschelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk met de milieuboot!

De Educatieve Milieuboottochten zijn een originele manier om kennis te maken met een waterloop en de natuur in de buurt en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling! Er-varen en beleven: gepassioneerde lesgevers, een boeiend programma in een fascinerende omgeving voor jong en minder jong.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, families, milieuraden, vriendengroepen en individueel geïnteresseerden welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek, waarbij ze heel wat achtergrondinformatie verwerven over het waterbeleid en discussiëren over hun rol in de watercyclus.
Bovendien staat de milieuboot tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting. Die activiteiten kunnen al dan niet in samenwerking met De Milieuboot vzw.


In het najaar van 2009 zet de milieuboot koers naar de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie.

Info en inschrijvingen via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.


Milieueducatieve boottochten in het Waals Gewest ‘L’Environnement au fil de l’Eau’

Van 30 maart tot 30 april 2009 organiseert de vzw Cours d'Eau, partnerorganisatie van Grenzeloze Schelde, haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op de Beneden-Samber, het Centrumkanaal en gewestgrensoverschrijdend op het Kanaal Charleroi-Brussel (Franstalig).

Het programma aan boord is gesneden op maat van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en de lagere klassen van het secundair onderwijs en is perfect te combineren met andere activiteiten rond water, waterlopen en natte natuur die door lokale actoren worden georganiseerd (riviercontracten, natuurverenigingen, intercommunales, CRIE).

De boottochten, gesteund door de DGARNE en de provincie Waals-Brabant, staan op woensdagnamiddag en in het weekend ook open voor verenigingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Voor alle bijkomende informatie kunt u terecht bij vzw Cours d’Eau,
tel. 02 206 12 09, of via www.coursdeau.be.


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: