HAVENACTIVITEITEN: 94 miljoen ton containers in Antwerpen

Antwerpen is voor de internationale maritieme trafiek de tweede haven van Europa en de vijfde van de wereld. De haven heeft in 2007 182,9 miljoen ton maritiem goederenverkeer behandeld. De goederenbehandeling nam in 2007 toe met meer dan 9 procent. Vooral de containertrafiek groeit explosief: in 2007 liet die trafiek een stijging optekenen van 17 procent, wat maakt dat het containervervoer het voorbije jaar opgelopen is tot meer dan 94 miljoen ton.

De Antwerpse zeehaven is een belangrijke schakel in de internationale handel. Jaarlijks leggen 15.000 zeeschepen en nog eens ruim 64.000 binnenschepen in Antwerpen aan. Zij brengen niet alleen containers van en naar de Antwerpse haven, maar ook massagoederen als steenkool, ertsen, meststoffen en granen of stukgoederen als ijzer en staal, fruit, woudproducten, personenwagens of suiker.

Vanuit Antwerpen zijn de belangrijkste economische regio's van Europa vlot bereikbaar over de weg, het spoor of het water. De vervoerde tonnage in de haven van Antwerpen is evenwichtig verdeeld over de drie belangrijkste vervoermodi (weg, spoor en binnenvaart), al zijn er duidelijke verschillen tussen de goederencategorieŽn. Zowel de weg als de binnenvaart nemen ongeveer 40 procent van de tonnage in de Antwerpse haven voor hun rekening. De resterende 20 procent wordt vervoerd per spoor.

Tekst: De Antwerpse haven, draaischijf van Europa,
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (30 kB) >>


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: