WATERKWALITEIT spectaculair verbeterd

Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de kwaliteit van de Rupel en de Beneden-Schelde in 2007 een verbetering kende door de kwaliteitsverbetering van de Zenne.
Deze verbetering is te danken aan de ingebruikname van de RWZI Brussel-Noord (1.100.000 inwoner-equivalenten (IE)) begin 2007 en de RWZI Grimbergen (100.000 IE) in juni 2007.
Hoewel nog niet alle lozingspunten, rioleringen en/of collectoren op deze rioolwaterzuiverings-installaties (RWZI's) aangesloten zijn, is de impact ervan op de waterkwaliteit duidelijk meetbaar in de Zenne, de Rupel en in de Beneden-Schelde.

In 2007 is de vastgestelde zuurstofhuishouding de beste die ooit gemeten is op de Schelde. De zuurstofhuishouding duidt in de Schelde te Destelbergen en te Dendermonde voor de eerste maal op 'aanvaardbaar'. Tussen Temse en Hemiksem en afwaarts Antwerpen wordt voor de eerst maal een 'matig verontreinigde' zuurstofhuishouding vastgesteld.
Op basis van de Belgische Biotische Index (BBI) blijft de biologische kwaliteit in de Schelde 'slecht' in het traject Dendermonde - Antwerpen in 2007. Tussen Melle en Zele werd in 2006 bemonsterd en de waterkwaliteit scoorde toen al matig. Hoogstwaarschijnlijk zal een verbetering pas merkbaar zijn in 2008.

Voor de Rupel behoort De Prati Index voor zuurstofverzadiging (PIO) in 2007 tot de klasse 'verontreinigd', terwijl deze in 2005 nog behoorde tot de klasse 'zwaar verontreinigd'. Op basis van de BBI blijft de biologische kwaliteit in de Rupel echter slecht. Hoogstwaarschijnlijk zal ook hier de verbetering in de macro-invertebraten samenstelling pas merkbaar zijn in 2008.

Wat betreft de kwaliteit van het Zennewater kan op basis van de metingen van de VMM gesteld worden dat die de laatste jaren gevoelig verbeterd is door de gezamenlijke zuiveringsinspanningen van het Waals, het Brussels en het Vlaams Gewest: 12 nieuwe RWZI's zijn in gebruik genomen sinds het jaar 2000 waardoor de gezamenlijke ge´nstalleerde zuiveringscapaciteit nu meer dan 1,8 miljoen IE bedraagt.
Een zeker biologisch leven is terug mogelijk in deze destijds zwaar verontreinigde waterloop en dit stemt tot optimisme.

Toch worden voor heel wat parameters de Vlaamse basiskwaliteitsnormen er nog steeds overschreden worden, ondermeer wordt de (cruciale) norm voor opgeloste zuurstof nergens gehaald, ook niet in 2007. Dankzij bijkomende aansluitingen van belangrijke vuilvrachten op de zuiveringsinstallaties wordt in de komende jaren wel een verdere kwaliteitsverbetering voor de Zenne verwacht, wat dan ook de Rupel en de Schelde ten goede komt.

Tekst Verbetering waterkwaliteit Rupel en Beneden-Schelde in 2007,
Sandra De Smedt - VMM (285 kB) >>

Tekst Spectaculaire verbetering waterkwaliteit Zenne,
Thierry Warmoes - VMM (102 kB) >>

Presentatie Evolutie van de waterkwaliteit van de Zenne, de Rupel en de Zeeschelde,
Sandra De Smedt en Thierry Warmoes - VMM (66 Mb) >>Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: