WATERKWANTITEIT

Te veel water

Het geactualiseerde Sigmaplan

Door de stijging van de zeespiegel, de klimaatwijzigingen en de toename van de getijdenamplitude biedt het alsmaar verhogen van de waterkering d.m.v. hogere dijken of kaaimuren - de basisidee van het Sigmaplan - geen blijvende oplossing voor het overstromingsgevaar in het Zeescheldebekken. In het laatste decennium groeide de idee om de rivier opnieuw meer ruimte te geven, een idee die zijn uitwerking vindt in de actualisatie van het Sigmaplan en concreet de realisatie betekent van zowel gecontroleerde overstromingsgebieden als dijkverhogingen of -verplaatsingen.

Op dit ogenblik zijn de werken in het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR) volop aan de gang. Voor meer info, zie ook www.sigmaplan.be.

Presentatie over het geactualiseerde Sigmaplan Zeeschelde: van de aanleiding tot de uitvoering van de verschillende projecten, ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd W&Z afdeling Zeeschelde >>

Dergelijke werken hebben uiteraard een directe impact op het leven van veel omwonenden en roepen vele vragen en soms argwaan op.
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) - samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - communiceerde en informeerde hierover dan ook tijdens een reeks informatiemarkten in de betrokken Oost-Vlaamse gemeenten. Onder kritische belangstelling werden de aanwezigen wegwijs gemaakt in de algemene principes en doelstellingen van het Geactualiseerde Sigmaplan, van het flankerende landbouwbeleid (incl. de impact ervan) en van de natuurprojecten in het gebied.

Artikel 'Het Sigmaplan, werken in voorbereiding
en communicatie', Waterwegen & Zeekanaal
(209 kB) >>


Door de realisatie van de overstromingsgebieden maximaal te combineren met natuurontwikkeling voldoet het Geactualiseerde Sigmaplan aan de instandhoudingdoelstellingen voor het Zeescheldebekken - op voorwaarde natuurlijk dat het integraal plan ook integraal uitgevoerd wordt. Meer hierover leest u bij het thema 'natuur'.

Te weinig water

In de toekomst zullen evenwel problemen rijzen door een tekort aan water. 'Door de klimaatverandering zullen de waterstanden in de rivieren in de toekomst wellicht alleen maar dalen', stelt Wim Van Gils (BBL).
Lees hier het volledige artikel.
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: