ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN...

28/11: Gidsencontact- / vormingsdag over de Westerschelde

Op vrijdag 28 november organiseren Grenzeloze Schelde, het Schelde InformatieCentrum en Scheldegids vzw een vormingsdag over de Westerschelde. Een gelegenheid om uw Scheldekennis bij te schaven en andere Scheldegidsen nog eens te ontmoeten.
Op het programma staan een excursie aan het buitendijkse Schor Zuidgors, een presentatie van Zeeland Seaports over de Zeeuwse havens aan de Westerschelde en een begeleide rondvaart in Sloehaven.

Voor het detail van het programma en meer praktische info, klik hier. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven voor deze dag kan nog net of via telefoon: +31(0)118 622888.


11/12: De drie gewesten verenigd rond een gezonde Zenne

Wordt uw nieuwsgierigheid geprikkeld bij het lezen van deze titel, kom dan op donderdag 11 december naar de studiedag over de waterkwaliteit van de Zenne en de waterlopen in het Zennebekken.

De afgelopen jaren werden zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel grote inspanningen geleverd om het afvalwater te zuiveren.
Om een zicht te krijgen wat dat betekent voor de 'schoonheid' van de Zenne, het kanaal en de andere waterlopen in het Zennebekken - gewestgrens-overschrijdend, biedt Coördinatie Zenne in samenwerking met Grenzeloze Schelde u volgend gevarieerd programma aan:
In de namiddag brengt u een begeleid bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord. Met een zuiveringscapaciteit van 1,1 miljoen inwoner-equivalenten levert zij reeds gedurende een tweetal jaar een spectaculaire bijdrage aan de zuivering van de Zenne. Dit positief nieuws vernam u allicht meerdere malen via de pers!
Na het bezoek brengen afgevaardigden uit elk van de 3 gewesten een actuele stand van zaken betreffende de waterkwaliteit in het Zennebekken, gelinkt aan de zuiveringsinfrastructuur, …
De toelichtingen grijpen plaats aan boord van het schip Vivaldi, aangemeerd ter hoogte van de RWZI, aan de Budabrug.

Klik hier voor het volledige programma.
Deelnamegeld: € 2
Schrijf u snel in (uiterlijk donderdag 4/12) m.b.v. het inschrijvingsformulier.
Het aantal deelnemers is beperkt!


16/01: Gidsencontact- / vormingsdag over de haven van Antwerpen

Op vrijdag 16 januari 2009 organiseren Grenzeloze Schelde, Scheldegids vzw en het Schelde InformatieCentrum een vormingsdag over de haven van Antwerpen. In de voormiddag worden de deelnemers rondgeleid in het Havencentrum van Lillo. In de namiddag volgt een werfbezoek of wandeling of presentatie (nog nader te bepalen). Alleszins, het belooft een interessante en afwisselende dag te worden.

Voor meer info, contacteer Grenzeloze Schelde vzw: of 0032 2 201 08 08.


Milieueducatieve boottochten in het Waalse Gewest

Van 30 maart tot 30 april 2009 (uitgezonderd de paasvakantie) organiseert de vzw Cours d'Eau, partner van Grenzeloze Schelde, haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op de Beneden-Samber, het Centrumkanaal tussen Bergen en Strépy-Bracquegnies en op het Kanaal naar Charleroi tussen Ittre en Lembeek.

Een originele manier om u onder te dompelen in de thema's water, waterlopen en natte natuur.

De scholen uit de vaarregio krijgen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een fascinerend decor te zien en dit van op een boot die hiervoor speciaal is ingericht.

Deze boottochten, gesteund door de Waalse overheid en de provincie Waals-Brabant, zijn eveneens toegankelijk op weekavonden en weekenddagen voor administraties, verenigingen, intercommunales, bedrijven, … en kunnen makkelijk gecombineerd worden met andere activiteiten rond water. Al gedacht aan een schip als vergaderruimte?

Voor alle bijkomende informatie kunt u terecht bij vzw Cours d’Eau, tel. 02 206 12 09, of via www.coursdeau.be.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: