WALLONIË
2de volksraadpleging betreffende het waterbeheer in het Waalse Gewest
‘Water gaat ons allen aan’

Tegen 2009 zal het Waalse Gewest één miljard euro geïnvesteerd hebben voor de zuivering van zijn afvalwater.
Zelfs indien de terugkeer van de zalm in de Waalse wateren en de cijfers aantonen dat de waterkwaliteit verbetert, is het werk nog niet voltooid.
Binnenkort zal het Waalse Gewest zijn programma’s met het oog op de verbetering van de waterkwaliteit meedelen aan de Europese Commissie (EC). In dit kader heeft het Ministerie van Leefmilieu een openbaar onderzoek gestart. Het volstaat acht vragen te beantwoorden en suggesties te formuleren teneinde een goede toestand van het water tegen 2015 te behalen, overeenkomstig de voorschriften van de EC.
Deze vragenlijst evenals andere informatie zijn opgenomen in een brochure getiteld ‘Marquez de votre empreinte la gestion de l’eau en Wallonie‘ (Zet uw stempel op het waterbeheer in Wallonië).

De raadpleging wordt op 16 december 2008 afgesloten.
Wacht dus niet om uw mening mee te delen.Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: