BRUSSEL
Welke meerwaarden biedt het 'Zennekanaal' te Brussel aan Stad en Gewest?
Verslag van de activiteit op dinsdag 26/08/'08 -Brussel, stad en Gewest aan het water.

Wordt het kanaal in Brussel stilaan een hoofdas Ún prioriteit in de stedelijke ontwikkeling van het Brusselse Gewest?
Te oordelen naar het toenemend aantal activiteiten die worden georganiseerd in deze zone en naar de projecten die er voor de komende jaren worden gepland, kan daaraan niet meer getwijfeld worden! Om de discussie over de verdere integratie van stad en waterweg te stimuleren en alle meerwaarden die het kanaal de stad kan bieden in kaart te brengen, organiseerden Co÷rdinatie Zenne en Brussels by Water, in samenwerking met de fietsverenigingen, op 26 augustus 2008 een studie- en ontmoetingsdag en een terreinbezoek per boot of per fiets over de volledige lengte van het 'Zennekanaal' te Brussel.
Op de agenda van deze dag stond de toekomst van het kanaal te Brussel en de meerwaarden die het kanaal biedt voor de stad:

  • Wordt de waterweg een aantrekkelijke groene corridor die nieuwe zuurstof brengt voor de gemeenten langs het kanaal, voor de stad en het gewest? Komt er een nieuwe publieke ruimte waarlangs bewoners, toeristen en pendelaars in alle rust kunnen genieten langs de waterkant, waar zij in alle veiligheid kunnen wandelen of fietsen op de kaden en op mooie fietspaden?
  • Of opteert men vooral voor een forse uitbreiding van de industrie langs het kanaal met meer ruimte voor vrachtwagenverkeer? Blijft het kanaal op verschillende plaatsen een grauwe zone met intensief zwaar verkeer waardoor het kanaal vooral een scheidingslijn blijft binnen de stad, eerder dan een ontmoetingsplaats?
  • Of kunnen beide visies verzoend worden door de ruimte rond het kanaal te hergroeperen en bepaalde zones een nieuwe bestemming te geven die de ontwikkeling van de stad ten goede komt en andere te voorzien voor de ontwikkeling van activiteiten die gelinkt zijn aan het vrachtvervoer per schip en die de algemene mobiliteit ten goed komen.
Vele sprekers -en niet van de minsten, want enkele ministers en beleidsverantwoordelijken - gingen in op onze uitnodiging, wat een confrontatie tussen verschillende visies heeft mogelijk gemaakt en leidde tot een boeiend debat. Naast de uiteenzettingen gaven talrijke interpellaties aan sprekers en genodigden de gelegenheid om actualiteitsonderwerpen aan te snijden.

Moeilijk om besluiten te trekken na zulk een dag… Gedurende lange tijd werd het kanaal enkel bekeken vanuit zijn ‘economisch-industriële’ functie en de enige gesprekspartner was de Haven van Brussel. Vandaag vormt het kanaal - met zijn talrijke functies - het hart van een debat waaraan zowel milieuorganisaties deelnemen als stedenbouwkundigen, overheden, ondernemingen die de waterweg gebruiken, watersport- en ontspanningsverenigingen en operatoren van passagiersschepen.

Dit permanent debat over een langetermijnvisie voor het kanaal en over een betere integratie van de waterweg in de stad is een noodzaak voor Brussel en de initiatiefnemers zullen niet nalaten om in de toekomst andere soortgelijke initiatieven te organiseren.

Voor meer informatie en foto's van deze ontmoetingsdag kan u terecht op de site http://www.coordinatiezenne.be/verslagen.htm of u kan contact opnemen met:
Co÷rdinatie Zenne vzw : tel. 02 206 12 03 -
of Brussels by Water vzw : tel. 02 203 64 06 -Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: