BRUSSEL
Het Zennekanaal: als het kanaal rivier wordt

'Kanaal Charleroi-Brussel', 'Zeekanaal Brussel-Schelde', 'Kanaal van Willebroek', 'Haven van Brussel'. Vier min of meer oude benamingen worden gebruikt om het kanaal aan te duiden dat vertrekt vanuit het Henegouwse plateau, in de buurt van Seneffe, langs Brussel loopt en uitmondt in de Schelde. Terwijl de Europese kaderrichtlijn Water een waterloop benadert per stroomgebied en een ge´ntegreerd beheer van de waterweg voorstaat, is de tijd gekomen om deze verandering te symboliseren door eenzelfde naam te gebruiken voor de drie secties van hetzelfde kanaal.

Gezien de talrijke (historische, hydraulische, ecologische) banden tussen de Zenne en het kanaal, evenals de geografische nabijheid van de twee waterlopen, en omwille van de affectieve band van de Brabanders met hun rivier de Zenne, zou het heel natuurlijk zijn dat wij spreken van het Zennekanaal - Canal de la Senne!

De kaderrichtlijn Water

De Europese kaderrichtlijn Water, die in de gewestelijke wetgevingen werd omgezet, spreekt van een benadering van een waterloop per rivierbekken en niet per gewest, gemeente of provincie, wat logisch lijkt! Zo spreekt de richtlijn ook over een ge´ntegreerd beheer van de waterloop waarbij zijn talrijke functies aan bod komen.

Als in de periode van de regionalisering de 14 km van het kanaal te Brussel omgedoopt worden in 'Haven van Brussel', dan wordt enkel zijn industriële functie in het licht gesteld en komen de andere functies in de schaduw te staan. Als men spreekt van het Kanaal Charleroi-Brussel of het Zeekanaal Brussel-Schelde verwijst men enkel naar een historisch gegeven dat thans eigenlijk geen reden van bestaan meer heeft aangezien het kanaal nu samengesteld is uit een moza´ek van verschillende stukken.

Door de woorden Zenne en kanaal in een zelfde benaming te combineren, verbindt men de talrijke functies van een kanaal met die van een rivier en suggereert men een ononderbroken geografische continu´teit, wat meer lijkt overeen te stemmen met de huidige situatie.

Het interregionaal karakter van een waterweg

EÚn van de essentiŰle kenmerken van een waterloop is zijn interregionaal karakter. Als men spreekt over een rivier dan draagt deze dezelfde naam van zijn bron tot zijn samenvloeiingů Een kanaal vormt geen uitzondering op dit vlak en het lijkt ons dan ook logisch dat eenzelfde kanaal dat van Seneffe vertrekt om zich in de Schelde te werpen ook eenzelfde naam behoudt tijdens heel zijn traject.

Het Zennekanaal

Rekening houdend met de talrijke (historische, hydraulische, ecologischeů) banden tussen de Zenne en het kanaal, is het heel natuurlijk om van het Zennekanaal - Canal de la Senne te spreken. Bovendien, door de naam van een rivier, de Zenne, te associŰren met die van het kanaal, wordt de nadruk gelegd op de multifunctionele rol die de rivier vroeger speelde en die het kanaal vandaag moet spelen.

Door stevig gevestigde benamingen in vraag te stellen, willen wij niet alleen maar een naamverandering bekomen, maar veeleer een bevraging opwekken over de rol die de kanalen vandaag spelen. Gedurende lange tijd hebben de kanalen inderdaad essentieel een economische rol gespeeld als waterweg voor goederenvervoer.
Vandaag kan men niet langer de ogen sluiten voor alle andere functies die deze waterwegen nu reeds vervullen en die zich in de komende jaren alleen maar verder zullen ontwikkelen.


Co÷rdinatie Zenne - Coordination Senne vzw / asbl: tel. 02 206 12 03 -


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: