RECREATIE: koning auto aan de kant

De laatste jaren wordt de recreatieve functie van het Schelde-estuarium steeds belangrijker.
Vooral de zachte recreatie zoals plezier- en passagiersvaart, wandelen en fietsen op de jaagpaden kent een enorm succes. Waar mogelijk, werden - de autovrije - jaagpaden en dijkwegen opgenomen in bestaande internationale wandel- en fietsroutes.

Het water zorgt voor vele fraaie plaatjes, de regio telt ook heel wat monumenten-met-een-verhaal. Bovendien 'fiets' je via de veren moeiteloos van de ene naar de andere oever. Het gebied is door haar gunstige ligging (zowel verbinding met de open zee als met binnenwateren) en door de landschappelijke waarde erg in trek voor de pleziervaart. De zachte passagiersvaart wint aan belang. In zones waar de natuurfunctie niet primeert, is plaats voor harde recreatie zoals jetski en motorboten.


In 2005 werd de toeristische regio het Scheldeland boven de doopvont gehouden. Het Scheldeland omvat de gemeenten langs Schelde, Dender en Rupel gelegen: Aalst, Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Hemiksem, Laarne, Lebbeke, Lede, Niel, Ninove, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele en het Mechels Buitengebied.
In Klein-Brabant (Puurs, Sint-Amands, Bornem) is een wandel- en fietsnetwerk (o.a. rond de tv-reeks Stille Waters) uitgewerkt. Met de aanleg van de dijken voor het Sigmaplan, het gebruik van fiets- en veerdiensten, enz. moest dit ontwerp verbeterd worden. Het resultaat hiervan is een wandelnetwerk met (ongeveer 180) knooppunten. Dit project kostte 100.000 euro.

Ook het regionaal landschap Schelde - Durme hecht waarde aan de typische identiteit van de Scheldestreek: mooie landschappen, bijzondere natuur en een eigen cultuurgeschiedenis. Door middel van verschillende projecten (poelen, huiszwaluw, ) zet zij zich - in samenwerking met anderen - in om het karakter van de streek te beschermen en verder te ontwikkelen en betrekt ze de inwoners bij concrete acties rond natuur en landschap.


Op Nederlands grondgebied vormen de stranden in het mondingsgebied van de Westerschelde een belangrijke toeristische aantrekkingspool. Daarbij wint het verblijfstoerisme aan belang. Een grote rol speelt hierbij het watertoerisme, denk maar aan de vele (zeil)jachten op de Westerschelde.

Tekst: Over Toerisme Scheldeland,
Dieter Depraetere - Toerisme Scheldeland (227 kB) >>

Tekst: Fort Lillo,
Eddy Rottiers (J.M.G. Leune) - Schorrenwerkgroep Natuurpunt Antwerpen-Noord (27 kB) >>


En wat met de impact van het Sigmaplan op plattelandsrecreatie? De mogelijke negatieve gevolgen van de werken worden getemperd door flankerende maatregelen. Voor de recreatie werd de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gevraagd de situatie in kaart te brengen en als procesbegeleider een overleg op te starten met maatschappelijke groepen, lokale besturen en plaatselijke actoren om het flankerend beleid vorm te geven.


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: