INLEIDING
Het Schelde-estuarium vandaag en in de toekomst

Op 7 en 8 juli 2008 organiseerden de vzw's Grenzeloze Schelde, Scaldisnet en Scheldegids een Tweedaagse van het Schelde-estuarium, in samenwerking met het Schelde InformatieCentrum, De Milieuboot, Natuurpunt e.a.
Het centrale thema was de Zeeschelde in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium, waarvan verschillende facetten onder de loep werden genomen: het Sigmaplan, veiligheid en natuur, waterkwaliteit, zachte recreatie, havenactiviteit, ů
Ook de verdieping van de Westerschelde en de Scheldeverdragen kwamen aan bod.

Bijna 200 belangstellenden uit diverse hoeken namen deel aan deze twee dagen van verkenning, ontmoeting en kennisverwerving, van intense 'Schelde-beleving' en terreinverkenning: gemeentelijke, provinciale en gewestelijke beleidsverantwoordelijken en betrokken ambtenaren, (milieu)verenigingen, afgevaardigden van bedrijven en toeristische diensten, media en ge´nteresseerden uit Vlaanderen en Zeeland.
Tijdens de boottochten lichtten deskundige sprekers verschillende aspecten van de aangehaalde thema's toe. Er kon voor de toelichtingen gerekend worden op de medewerking van o.a. volgende instanties: INBO, ANB, Natuurpunt, BBL, vzw Durme, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Waterwegen en Zeekanaal NV, bekkenwerking, VMM, Toerisme Scheldeland, Universiteit Antwerpen, Scheldegemeenten Dendermonde en Temse, Ontwikkelingsschets 2010, Departement MOW, Havencentrum Lillo.
Zonder twijfel kan gesteld worden dat de Schelde leeft en meer en meer wordt beleefd, niet in het minst door de realisaties en projecten van de vele betrokken instanties en de inzet van de verenigingen.

Om een actueel overzicht te geven van wat beweegt rondom (en in) de Zeeschelde worden de meest relevante thema's hierna kort uiteengezet, telkens gevolgd door een link naar een tekst met meer uitleg of een uiteenzetting, eventueel met tabellen en grafieken.

Alle teksten en presentaties evenals een fotoreportage van de Tweedaagse van het Schelde-estuarium zijn te vinden op de website van Grenzeloze Schelde.
Wil u de ATV-reportage over de 2e dag van de Tweedaagse bekijken, klik dan hier.


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: