Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières, een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van het Scheldebekken.
De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.

 
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
  Grenzeloze Schelde Nieuws 43/44

  DUBBEL NUMMER - INHOUD


  SPECIAL ZEESCHELDE

 • Inleiding: Het Schelde-estuarium vandaag en in de toekomst >>
 • Het Scheldebeleid:
  - Lange Termijnvisie Schelde-estuarium >>
  - ProSes2010 bestaat niet meer >>
  - Bekkenbeheerplan Benedenscheldebekken >>
 • Waterkwantiteit: te veel en te weinig water >>
 • Natuur likt haar wonden >>
 • Waterkwaliteit spectaculair verbeterd >>
 • Visstand: uitkijken naar de elft >>
 • Toegankelijkheid: verruiming gekoppeld aan natuurherstel? >>
 • Havenactiviteiten: 94 miljoen ton containers in Antwerpen >>
 • Scheepvaart: Zeeschelde als transportas >>
 • Recreatie: koning auto aan de kant >>


  SCHELDEBEKKEN


 • Frankrijk: Beek van de Lage Wijk: officiële erkenning en inhuldiging >>
 • Frankrijk: Water is leven, geef ons je mening - openbaar onderzoek >>
 • Brussel: Het Zennekanaal:
  - als het kanaal rivier wordt >>

  - welke meerwaarde voor Stad en Gewest? Verslag >>
 • Brussel: In het kader van het regenwaterplan: de projecten 2008-2009 van
  het Blauwe Netwerk >>
 • Wallonië: 'Water gaat ons allen aan': nieuwe brochure van het Waalse Gewest >>
 • Wallonië: nieuwe portaalsite 'leefmilieu' >>
 • Activiteiten in het Scheldebekken... >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op:

Grenzeloze Schelde Nieuws


Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw,
Karin Huffer, David Kuborn, Alain Lodens

Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGRNE) en l'Agence de l'Eau Artois Picardie (Frankrijk).