BRUSSEL
Stad aan het water
… Vervolg en einde van het 4biofuels-verhaal

In het laatste nummer van Grenzeloze Schelde Nieuws informeerden wij u over de bezorgdheid van de verenigingen ARAU, Inter-Environnement Bruxelles, de Fietsersbond en Coördinatie Zenne, samen met de wijkcomités van Neder-over-Heembeek, over de vestiging van een fabriek voor ‘bio’-brandstoffen aan de Heembeekkaai.
De verenigingen en de bewoners beschouwden de komst van de fabriek als gevaarlijk, vonden dat ze niet op de leest van de duurzame ontwikkeling geschoeid was en dat haar plaats niet in de stad kon zijn. Het volledige artikel kan u hier nalezen.11 maart 2008 werd in de pers het goede nieuws gemeld: 'La ville enterre 4Biofuels' - De stad begraaft 4Biofuels(1)'. De DBDMH(2) gaf op basis van een uitgebreid studierapport over de industriële risico’s van dergelijk bedrijf een negatief advies dat door het college van de stad Brussel gevolgd werd. De verenigingen en de bewoners van Neder-over-Heembeek zijn blij dat het gezond verstand uiteindelijk de voorrang kreeg in dit dossier en hopen bovendien dat beslissingen in verband met de haven van Brussel in de toekomst maar zullen genomen worden binnen een langetermijnvisie voor het kanaal mét daarin plaats voor de integratie van het kanaal in de stad.

Wie zich voor dat onderwerp interesseert, zal graag het verloop van het 4biofuels-verhaal kennen. U kan het nalezen op de webstek van Inter-Environnement Bruxelles.


(1) Le Soir van 11 maart 2008
(2) DBDMH: Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: