VLAANDEREN
Heropleving van de Schelde biedt perspectieven

Er beweegt het één en ander rond de Zeeschelde, langzaamaan is ze aan haar remonte bezig. Heel wat dieren en planten vinden er opnieuw een geschikt leefgebied.
Een goeie zaak, ook voor ieder van ons, natuur en recreatie krijgen immers nieuwe kansen.


In het verleden werd de vrije loop van de Schelde aanzienlijk beknot. Door het rechttrekken van meanders, het aanleggen van harde oeververstevigingen en dijken, het plaatsen van stuwen, het inpolderen van natuurlijke overstromingsgebieden… heeft de Schelde veel aan ruimte ingeboet. Dit ging gepaard met een drastische afname van de waterkwaliteit en de natuurwaarden in en rond de rivier. Ook de natuurlijke veerkracht van het ecosysteem kreeg hierdoor een flinke deuk.
Langzaam leeft de Schelde weer op, de waterkwaliteit verbetert en vogels, vissen en waterplanten duiken terug op, zelfs op plaatsen die tot voor enkele jaren biologisch dood waren. De laatste tijd worden zelfs regelmatig zeezoogdieren zoals zeehonden en bruinvissen gespot. Om van deze getijdenrivier opnieuw een duurzaam ecosysteem te maken is er meer ruimte nodig, ruimte om te stromen en te overstromen.

De geplande veiligheidsconstructies van het Geactualiseerde Sigmaplan, die ons zullen beschermen tegen overstromingen, bieden ook de natuur nieuwe kansen. Veiligheid en natuur gaan hand in hand: gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) zijn geschikte gebieden om wetlands te creëren, in gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GGG) ontwikkelen zich slikken en schorren. Deze getijdengebieden hebben een zeer grote invloed op het zuurstofgehalte en de voedselrijkdom van de rivier. Ze fungeren ook als paaiplaatsen voor tal van riviervissen. Slikken en schorren vormen een geschakeerd landschap dat vogels en vissen nieuwe overlevingskansen biedt. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor de praktische uitvoering van het natuurluik van het Sigmaplan en waakt over het behalen van de Europese normen. Samen met haar partners wil ze werken aan een robuuste natuur waar veiligheid, economie en natuur hand in hand gaan.

De ‘nieuwe natuur’ creëert ook heel wat kansen voor recreatie. Er is van alles te beleven: fietsers en wandelaars kunnen zich uitleven in een fascinerende omgeving. Natuurliefhebbers zullen hun hart kunnen ophalen en zeldzame soorten spotten. Hengelaars genieten dan weer van een betere visstand.

Lees meer over de heropleving van de Schelde in ‘Spoorzoeker’ nummer 5, het nieuwsmagazine van het ANB. Vraag uw gratis exemplaar aan via .
Meer info over het geactualiseerde Sigmaplan vindt u op www.sigmaplan.be en leest u ook in het artikel van W&Z.

Met dank aan Evelien de Munter
Communicatie en recreatie Scheldeproject
ANB Oost-Vlaanderen


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: