ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN...

Milieueducatieve boottochten in het Waals Gewest ‘L’Environnement au fil de l’Eau’

Van 9 tot 30 april 2008 organiseert de vzw Cours d’Eau, partnerorganisatie van Grenzeloze Schelde, haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op de Beneden-Samber, het Centrumkanaal en het Kanaal Charleroi-Brussel. Het programma aan boord is gesneden op maat van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en de lagere klassen van het secundair onderwijs en is perfect te combineren met andere activiteiten rond water, waterlopen en natte natuur die door lokale actoren worden georganiseerd (riviercontracten, natuurverenigingen, intercommunales, CRIE).
De boottochten, gesteund door de DGRNE en de provincie Waals-Brabant, staan ook open voor verenigingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Om in te schrijven of voor meer informatie kan u terecht bij Cours d’Eau,
tel. +32 (0)2 206 12 04, per mail op en op de webstek www.coursdeau.be.


Zoektocht naar onze rivieren in het Zennebekken

Liefhebber van de natuur? Dan bent u van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar de verhalen en anekdotes die onze gids u toevertrouwt tijdens een van onze wandelingen of fietstochten… langs de waterkant! Hij laat u de waterloop en zijn betekenis ontdekken. Een ideale manier om zijn mooie en minder mooie kanten te leren kennen. Natuur, waterbeheer, de geschiedenis van de waterloop,… al deze thema’s komen tijdens deze activiteit aan bod.

Volgende activiteiten (2 u) worden dit voorjaar alvast georganiseerd ter gelegenheid van een aantal evenementen:

  • 2 fietstochten naar het oude en het nieuwe Kanaal Charleroi-Brussel (ongeveer 30 km) en een wandeling tussen Rebecq en Quenast, in het Waals Gewest, zondag 16 maart, ter gelegenheid van de Waalse Waterdagen - ‘Journées Wallonnes de l’Eau’ en in samenwerking met Contrat de Rivière de la Senne (www.crsenne.be), Circuits Brabant-Hainaut en L’Aventure en Douceur.
  • Begeleide wandelingen in Brussel, op zaterdag 22 maart, ter gelegenheid van de WereldWaterDag en de officiële inhuldiging van de RWZI Brussel-Noord, op zondag 6 april, ter gelegenheid van de Vaar-, fiets- en wandelhappening op en om de kanalen van de Zenne, en op zondag 13 april, ter gelegenheid van de Erfgoeddag.
Binnenkort meer info op de webstek van Coördinatie Zenne www.coordinatiezenne.be!

De begeleide wandelingen (2 u) langs de Zenne en haar bijrivieren worden het gehele jaar door ook aangeboden door Coördinatie Zenne, in samenwerking met andere lokale milieuverenigingen, wel op afspraak en aan het tarief van € 55/groep van max. 25 deelnemers.

U kan de wandelingen ook doen aan de hand van de wandelgidsen die verschenen in de reeks ‘Zoektocht naar een rivier’ van Coördinatie Zenne. Die wandelgidsen zijn te koop voor € 0,50/gids in het Info- en documentatiecentrum rond water en de Zennevallei van Coördinatie Zenne, Akenkaai 2bis, B-1000 Brussel.

Meer informatie bij Coördinatie Zenne, tel. +32 (0)2 206 12 03 - - www.coordinatiezenne.be .Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: