VLAANDEREN: Boomplantactie in overstromingsgebied Kruibeke

Het gecontroleerd overstromingsgebied in Groot-Kruibeke wordt aangelegd om de kans op overstromingen in het Zeescheldebekken aanzienlijk te verminderen. Maar naast veiligheid, spelen uiteraard ook natuur en recreatie een belangrijke rol.

Een groot deel van de polder wordt aangelegd als weidevogelgebied. Weidevogels voelen zich het beste in open graslanden, zodat ze hun vijanden van ver zien aankomen. Om daaraan tegemoet te komen, verdwijnen de bomen binnenkort uit het voor hen bestemde landschap. Voor elke boom die in de polder verdwijnt, komt echter een nieuwe in de plaats. Om de omwonenden de wisselwerking tussen veiligheid en natuur te bewijzen, hebben bouwheer Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de lokale scholen bij de aanplant betrokken.

1300 jonge boompjes werden eind november door 5 lokale scholen en de beide overheidsdiensten aangeplant. Ze getuigen van de hernieuwde band tussen het projectgebied en de omgeving. De hoop is dat met acties als deze de inwoners van Groot-Kruibeke zich opnieuw nauwer betrokken gaan voelen met de polder.

De infrastructuurwerken aan het gecontroleerd overstromingsgebied zullen wellicht in 2010 voltooid zijn.

Voor technische informatie kan u terecht bij ir. Stefaan Nollet - +32 (0)3 224 67 15 - ,
voor algemene info bij Michel De Smet - +32 (0)3 224 67 17 - of

Christine Braet


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: