BRUSSEL / VLAANDEREN: Zorgt de RWZI Brussel-Noord
voor een betere kwaliteit van de waterlopen?

Binnenkort wordt de RWZI Brussel-Noord officieel opgeleverd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de vorige editie van Grenzeloze Schelde Nieuws - 40 zochten we al een antwoord op de vraag of de ingebruikname van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie resulteerde in een verbetering van de kwaliteit van de Zenne. Nu bekijken we ook even de invloed van de RWZI Brussel-Noord op de Dijle en de Rupel, de Schelde ter hoogte van Hemiksem en de Woluwe, kortom de waterlopen die altijd al te lijden hadden van de instroom van het zwaar verontreinigde Zennewater.

De meetplaatsen en het resultaat van de metingen op die punten zijn te vinden in bijgaande tabel. Er werden metingen verricht voor de parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), ammonium (NH4) en opgeloste zuurstof (O2). De tabel geeft ook het gemiddelde van de meetwaarden voor 2005, 2006 en 2007. Voor opgeloste zuurstof geeft de tabel tevens voor elk jaar het minimum weer, evenals het percentage metingen onder de basiskwaliteitsnorm van 5 mg/l.

De cijfers spreken voor zich. Zowel voor opgeloste zuurstof, ammonium als BZV is de kwaliteit van de Zenne in 2007 spectaculair verbeterd t.o.v. 2005 en 2006. Ook de Dijle en de Rupel hebben in 2007 een duidelijk betere waterkwaliteit, en dat is zelfs ook het geval voor de Schelde in Hemiksem.

Ook de kwaliteit van de Woluwe is sterk verbeterd door het aanleggen van de Woluwecollector op Vlaams grondgebied. De aanleg van deze collector sloot onmiddellijk zo'n 60.000 Vlamingen uit de gemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem, Zaventem, Machelen en Vilvoorde - naast een behoorlijk aantal Brusselaars - aan op de RWZI Brussel-Noord.

Een andere, minder positieve vaststelling dringt zich echter ook op: nog nergens, en voor geen enkele van de onderzochte parameters, worden de Vlaamse basiskwaliteitsnormen gehaald. Ook niet in 2007. De enige uitzondering is de Schelde te Hemiksem, waar de basiskwaliteitsnormen voor BZV en ammonium wel gehaald worden.

Thierry Warmoes, VMM

De officiële inhuldiging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord is voorzien voor half maart. Ter gelegenheid van de WereldWaterDag van 22 maart stelt de RWZI die namiddag haar deuren open voor het grote publiek. Verschillende Brusselse verenigingen presenteren dan infopanelen en organiseren er activiteiten. Die dag wordt aan de Becokaai een bootdienst voorzien die de bezoekers rechtstreeks naar de RWZI zal brengen.

Binnenkort meer info op www.coordinatiezenne.be.


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: