WALLONIË: Overstromingsrisico's in Henegouwen:
betrokkenen verwittigd via sms

Onlangs zette de provincie Henegouwen een waarschuwingssysteem op poten om overheden en betrokkenen te verwittigen bij overstromingsrisico’s. Het bijzondere van het systeem zit hem in de manier van communiceren … per sms, een primeur voor België. Bedoeling van het systeem is de schade door overstromingen te beperken door de overheden en de betrokken bevolking snel te verwittigen. Het systeem zou het de betrokkenen mogelijk moeten maken om 2 uur vóór de effectieve overstroming van de waterloop op de hoogte te zijn.

De dienst ‘Hainaut Ingénierie Technique‘ - HIT (Henegouwen Technical Engineering) is dus sinds kort uitgerust met het project S.A.P.H.I.R. (letterwoord dat staat voor ‘Système d’Alerte et de Prévention du Hainaut des Inondations par les Ruisseaux’ of ‘Waarschuwings- en preventiesysteem van Henegouwen voor overstromingen door waterlopen’). Momenteel is het systeem in testfase op het niveau van drie provinciale waterlopen: de Rieu des Barges in de streek van Doornik, de By in Ciply (Mons) en de Ruisseau d’Hanzinne in Gerpinnes. Ook een grensoverschrijdend project met Frankrijk rond de Helpe Majeure (Grote Helpe) in Eppe-Sauvage werd er in opgenomen.

Al deze waterlopen, die vaak hoge waterstanden kennen, werden uitgerust met niveaumeters die verbonden zijn met de centrale server van de HIT in Havré. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om het risico op overstromingen en de bedreigde zones te bepalen. In geval van overstromingsdreiging zet de server de waarschuwingsprocedures onmiddellijk in gang en stuurt al een eerste sms naar de autoriteiten en verschillende diensten (brandweer, civiele bescherming en betrokken administraties). Als het risico nog toeneemt worden waarschuwings-sms’jes direct naar de bedreigde betrokkenen verstuurd. Als de dreiging opnieuw afneemt ontvangen de autoriteiten en de betrokkenen een boodschap die het einde van de alarmfase meedeelt.

De personen die dicht bij de betrokken waterlopen wonen, worden uitgenodigd om zich op de oproeplijsten in te schrijven ofwel via de webstek http://hainaut.deficall.be, ofwel via de HIT (telefonisch op het nummer +32 (0)65 87 97 02 of per fax op +32 (0)65 87 97 79).
Afhankelijk van de resultaten van het experiment kan dan een uitbreiding van het netwerk naar alle zwarte punten in de provincie overwogen worden.

Sylvie Posel

Bron: persconferentie van 19/11/2007 van Gérald Moortgat,

provinciaal afgevaardigde en voorzitter van de HIT.


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: