Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans FrontiŤres, een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van het Scheldebekken.
De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.

 
U wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op:

Grenzeloze Schelde Nieuws


Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Sylvie Posel,
Mieke De Leeuw, David Kuborn, Rebekka Dossche

Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9.30u - 17.30u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGRNE) en l'Agence de l'Eau Artois Picardie (Frankrijk).