header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 78 - juni 2018  
 
Onderwerp / Sujet Geadresseerden / Adressée à
(email-adressen scheiden door een komma / séparez les adresses e-mail par une virgule)

Pool Is Cool:
"Zwemvijver in Brussel is snel mogelijk"

Minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) laat onderzoeken of het mogelijk is een zwemvijver te installeren in de bestaande Brusselse wateren. De burgervereniging Pool Is Cool ijvert al jaren voor een zwemplek in openlucht en juicht die eerste aanzet dan ook toe. "Zwemmen in de Brusselse openlucht kan snel mogelijk worden."

© Pool is cool | Pool is cool ijvert voor
een openluchtzwemplek in Neerpede.
"We zijn heel blij dat er eindelijk data wordt opgezocht naar de toestand van de wateren in Brussel. Zo'n studie is tot dusver nog nooit uitgevoerd", reageert Paul Steinbrück van Pool Is Cool bij BRUZZ.

Leefmilieu Brussel zal de haalbaarheidsstudie voor 21 Brusselse wateren, zoals de Visserijvijver in Watermaal-Bosvoorde en de Pedevijver in Anderlecht, komende zomer uitvoeren. "Dat is alvast de eerste stap die zal uitwijzen in welke Brusselse wateren geschikt zijn voor openwaterzwemmen."


Neerpede voldoet

Indien alles verloopt volgens plan zou er wel pas tegen de zomer van 2020 een zwemvijver opengaan voor het publiek. Er moeten nog aanpassingen aan de wetgeving gedaan worden en dan zijn er nog de aanpassingswerken. "Dat kunnen kleine ingrepen zijn, zoals de installatie van sanitaire voorzieningen, maar ook grote ingrepen die nodig zijn om de waterkwaliteit te garanderen."

Volgens Steinbrück zijn er verschillende mogelijkheden in het Brussels Gewest. Bovenaan het lijstje van Pool Is Cool staat de Pedevijver in Anderlecht. "Twee weken geleden hielden we een masterclass met studenten. Toen hebben we de Pedevijver onderzocht en kwamen we tot de vaststelling dat enkel kleine ingrepen voldoende zijn om zwemmen in Neerpede mogelijk te maken."

Maar ook het Kanaal Brussel-Charleroi en de vijvers van het Ter Kamerenbos en het Woluwepark zijn uitermate geschikt, weet Steinbrück. Burgerorganisatie Pool Is Cool stelt haar expertise en netwerk ter beschikking van Fremault. "Voor ons is het belangrijk om in alle transparantie te werken. En als alles goed loopt kunnen we in de zomer van 2020 in open lucht zwemmen. Dat is een realistische timing", sloot Steinbrück af.


Bron: www.bruzz.be
Persbericht:
http://celinefremault.be/nl/zwemwateren-in-brussel-haalbaarheidsstudie-gepland-voor-deze-zomer 
Terug naar de inhoudsopgave >