header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 77 - december 2017    
 
Onderwerp / Sujet Geadresseerden / Adressée à
(email-adressen scheiden door een komma / séparez les adresses e-mail par une virgule)

Beïnvloedt de opwarming van de aarde Gent?

De aarde warmt op door een broeikaseffect, dat versterkt en versneld wordt door de massale uitstoot van broeikasgassen door mensen. Deze wereldwijde opwarming heeft allerlei gevolgen, ook voor Gent.Effecten op weer, fauna en flora
 • In de zomer wordt het vaak ondraaglijk heet, met vaker en langere hittegolven.
 • 's Winters krijgen we meer aanhoudende regen, met hoge waterstanden in risicogebieden.
 • De kans op hevige buien stijgt, met mogelijks overstromingen tot gevolg, vooral in dichtbevolkte wijken.
 • Door langere periodes van droogte tijdens de zomer daalt de grondwaterspiegel, waardoor bomen en planten het moeilijk krijgen.
 • Bij langdurige droogte daalt ook het waterpeil in rivieren en kanalen, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar komt en vervoer langs het water wordt gehinderd.
 • Planten- en diersoorten dreigen te verdwijnen omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan een snel veranderende omgeving.
 • Andere, zuiderse soorten (exoten) komen nu vaker in Gent dan vroeger. Zoals bijvoorbeeld de sikkelsprinkhaan, de muurhagedis, de tijgerspin, de bijeneter en diverse soorten libellen, paddenstoelen en planten.
Hitte-eilandeffect: tot 8° C warmer in het centrum

Steden zijn gevoelig voor deze gevolgen van klimaatverandering. Ook Gent ontsnapt hier niet aan. Stad Gent bracht daarom, als eerste stad in Vlaanderen, het zogenaamde hitte-eilandeffect in kaart. Daaruit bleek dat de binnenstad makkelijker opwarmt en het er tijdens een warme zomernacht tot 8°C warmer kan zijn dan buiten de stad. Dit komt vooral door de verstening in de stad en doordat er te weinig groen is. Het hitte-eilandeffect brengt heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor baby’s, zieken en oudere mensen.
Door de klimaatopwarming zal dit effect nog versterkt worden. Bij meer extreme neerslag verhoogt ook het risico op wateroverlast, door overstromingen vanuit de rivieren en kanalen en doordat het rioleringsstelsel oververzadigd geraakt. Het is belangrijk dat de stad zich daar op voorbereidt en nu al ingrijpt.

Gent, klimaatrobuuste stad

De klimaatverandering zal een impact hebben op ons dagelijks leven. Omdat het Gentse stadsbestuur de leefbaarheid van onze stad wil bewaken, heeft ze zich geëngageerd om van Gent een klimaatrobuuste stad te maken. Gent ondertekende daarom het Europees convenant voor klimaatadaptatie 'Mayors Adapt'. Zo engageert de Stad zich om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering door meer groen te voorzien en minder verharding met steen, asfalt of beton. Maar ook door water vast te houden in plaats van het meteen naar de riolering af te voeren.

Vergroen de stad

Meer groen in de stad laat het regenwater in de bodem sijpelen, zorgt voor verkoeling door verdamping en geeft schaduw in de zomer. Geveltuintjes, straatbomen, groene zones en parken zijn hierbij heel belangrijk. Ook eenvoudige zaken zoals het gebruik van lichtgekleurd beton in plaats van donkere asfalt helpt tegen de hitte. Het reflecteert meer zonlicht waardoor er op hete zomerdagen minder warmte wordt vastgehouden.

6.700 m² nieuwe groendaken

Om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse vast te houden, kan je een regenwaterput plaatsen en het regenwater hergebruiken, bijvoorbeeld voor WC en wasmachine. Of leg een groendak aan. Hierdoor wordt het regenwater gebufferd. Stad Gent geeft subsidies voor groendaken. Sinds 2013 kwam er al ruim 6.700m² groendak bij.

Meer groen, minder beton

Stad Gent kiest waar mogelijk resoluut voor vergroening. Enkele voorbeelden:
 • Het Emile Braun-plein was vroeger een verharde vlakte met parking. Door de heraanleg is het plein vandaag grotendeels vergroend en staan er bomen.
 • Bij de heraanleg van de Belfortstraat komen er ook bomen langs beide kanten van de weg.
 • Het voetpad in de Alfons Braeckmanlaan werd omgezet in een groene berm zonder verharding.
 • Stad Gent opende de afgelopen jaren heel wat parken, zoals het Coupurepark, Lousbergpark en Acaciapark.
 • Daarnaast werden ook de Lieve en de Nederschelde weer opengelegd.
 • In de verkaveling De Lange Velden wordt het regenwater opgevangen dat op de nieuwe wegen valt, zodat het in de bodem kan sijpelen.

Bron: https://klimaat.stad.gent/nl/beinvloedt-de-opwarming-van-de-aarde-gent 
Terug naar de inhoudsopgave >