header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 74 - september 2016 Grenzeloze Schelde Nieuws voor de nazomer  
 
Onderwerp / Sujet Geadresseerden / Adressée à
(email-adressen scheiden door een komma / séparez les adresses e-mail par une virgule)

Sigmawerken boosten veiligheid en natuur
in Durmevallei

Grote delen van de Durmegemeenten Lokeren, Zele, Waasmunster, Hamme en Temse zijn gevoelig voor overstromingen. Daarom zette de Vlaamse overheid rond de Durme een groot project op poten in het kader van het Sigmaplan en het rivierherstelplan voor de Durme. “De werken zullen de regio veiliger maken en de natuur langs de rivier in ere herstellen.” In 2016 heerste heel wat bedrijvigheid in het gebied.

 
© Waterwegen en Zeekanaal NV

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid, dat wordt uitgevoerd door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het doel: minder overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren, natuurherstel langs de rivieren én mogelijkheden voor wandelaars en fietsers om aan het water te genieten. Enkele jaren geleden begonnen de voorbereidingen voor de werken op zeven plaatsen in de Durmevallei. In Hamme werkt W&Z sinds februari 2013 aan de ringdijk rond het projectgebied De Bunt. Eerst werd met baggerspecie afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken in de Durme een zandvoorraad aangelegd. Met dit zand wordt nu de ringdijk opgebouwd.

Natuurlijke waterveiligheid

“De Bunt en de andere gebieden zullen de regio veiliger maken en tegelijk de Durmenatuur in ere herstellen”, zegt projectleider Hans Quaeyhaegens van W&Z. “We vormen De Bunt om tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Daarvoor verlagen we een stuk van de dijk langs de Durme en de Schelde. Bij gevaarlijk hoge waterstanden, zogenaamde stormvloeden, kan rivierwater over die verlaagde overloopdijk het gebied in stromen. Door water aan de rivier te onttrekken en in het overstromingsgebied te bergen, zakt het waterpeil op de Schelde en de Durme, waardoor overstromingen elders voorkomen worden. Maar eerst bouwen we een hoge en stevige ringdijk, zodat de gebieden achter het overstromingsgebied niet onder water kunnen lopen.”

Fraaie trekpleister

W&Z en het ANB willen van het Sigmaplan een meerwaarde maken voor de hele regio. Daarom stemmen ze de projecten zo goed mogelijk af op de lokale behoeften. Een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hamme bijvoorbeeld zal leiden tot de herinrichting van het Kaaiplein, de verfraaiing van de omgeving rond de Mirabrug en een aantrekkelijker fietspad langs de Durme richting Waasmunster. “Daarnaast toveren we de historische Koolputtensite om tot dé trekpleister van het toerisme in de Durmevallei, zonder dat de site haar rustieke karakter verliest. Via die nieuwe toegangspoort tot de Durmevallei zullen bezoekers binnenkort de unieke zoetwatergetijdennatuur kunnen ontdekken. De werken zijn volop bezig”, aldus Hans Quaeyhaegens.

Spitsvondig recycleren

Het Sigmaproject Durmevallei profileert zich ook internationaal. Deelgebied Potpolder IV maakt deel uit van USAR (Using Sediment As a Resource), een project van het Europese Interreg 2 Zeeën 2014-2020-programma. Binnen USAR denkt W&Z samen met partners uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nieuwe oplossingen uit voor het hergebruik van baggerspecie. Hoe kunnen we een tweede leven geven aan baggerspecie die ontstaat bij het onderhoud van waterwegen en havens? Dat is de centrale vraag. Baggerspecie kan bijvoorbeeld een nuttige toepassing krijgen als bouwstof bij dijkwerken en de aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan. Door de specie te hergebruiken, zijn er minder primaire grondstoffen nodig, zoals klei en zand en wordt de omgeving gespaard van heel wat hinder omdat de specie over het water en doorheen leidingen kan worden getransporteerd. W&Z draagt op die manier haar steentje bij aan de circulaire economie in Vlaanderen.


Meer informatie over USAR vind je op www.sigmaplan.be/usar.
Meer informatie over het project Durmevallei vind je op www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/durmevallei. 
Terug naar de inhoudsopgave >