header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 72 - december 2015    
 
Onderwerp / Sujet Geadresseerden / Adressée à
(email-adressen scheiden door een komma / séparez les adresses e-mail par une virgule)

Kruibeke: grootste gecontroleerd overstromings-
gebied van Vlaanderen klaar voor zijn taak

Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is werkingsklaar en werd op 3 oktober plechtig ingehuldigd door Vlaams minister Ben Weyts, door Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de gemeente Kruibeke. Het gebied bergt bij stormvloed 1 overtollig Scheldewater en behoedt zo grote delen van Vlaanderen voor wateroverlast. Tegelijk krijgt ook de natuur er volop kansen.Vlaanderen beschermen

Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (GOG KBR) is het grootste, tot nu gerealiseerde overstromingsgebied van het Sigmaplan. Met zijn 600 ha is het even groot als de 12 andere overstromingsgebieden samen die Vlaanderen ondertussen rijk is. Het GOG van Kruibeke - nu ‘Polders van Kruibeke’ genoemd - is een belangrijk onderdeel van het oorspronkelijke Sigmaplan, een veiligheidsproject dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen.
Met het nieuwe GOG KBR verdubbelt het overstroombare gebied in Vlaanderen. De positieve effecten zullen voelbaar zijn tot in Antwerpen.


Mijlpaal voor het Sigmaplan

Nu het grootste Sigmaproject operationeel is, neemt dit gecontroleerd overstromingsgebied zijn veiligheidstaak officieel op. Een gebied zoals de GOG KBR vormt een natuurlijke buffer tegen stormvloeden uit de Noordzee. Door de inwerkingtreding van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is de kans op overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren vijf keer kleiner dan voorheen.


Uniek project met veel troeven

Het gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke is in veel opzichten opmerkelijk in Vlaanderen. De omvang en de totaalaanpak van het project springen meteen in het oog, net als het samengaan van veiligheid en natuurontwikkeling. Het overstromingsgebied wordt ook toeristisch ontsloten met meer dan 15 kilometer fiets- en wandelpaden in een prachtige omgeving.


Bijzondere natuur

De Polders van Kruibeke omvatten 300 hectare slikken en schorren, 150 hectare weidevogelgebied en 92 ha elzenbroekbossen. Elzenbroekbossen zijn zeldzaam. Ze zijn typisch voor gebieden met een veenbodem. Het hele jaar door staan ze met hun voeten in het water. Zo ontstaan er bijzondere leefomstandigheden. Het is de ideale habitat voor zwarte els en dotterbloem, maar ook dieren als de ree, de bever en zelfs de otter voelen zich er thuis.
Het LIFE+ project Scalluvia krijgt Europese steun om de elzenbroekbossen en de kreken te herstellen en het gebied toegankelijker te maken voor wandelaars en natuurliefhebbers, zonder de natuurwaarden te verstoren.


Avontuurlijk lespakket

De partners van LIFE+-Scalluvia ontwikkelden een educatief pakket om kinderen van de derde graad van het lager onderwijs te laten kennismaken met het unieke karakter van de elzenbroekbossen. Tijdens de buitenklassen maken Natuurouders gebruik van allerlei proefjes, demonstraties en doe-opdrachten.


Meer info:
- over het Sigmaplan en de verschillende projectgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren
op www.sigmaplan.be
- over het project Scalluvia op http://scalluvia.eu/scalluvia/
- over het educatief pakket: of 03 744 10 13


1 Bij ‘stormvloed’ - een combinatie van springtij en noordwesterstorm op de Noordzee - kan een krachtige golf de Schelde binnenrollen. De Schelde en haar bijrivieren moeten dan veel water slikken op korte tijd met gevaar op overstromingen als gevolg.


 
Terug naar de inhoudsopgave >