Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.

 

UITNODIGING

Brussel, stad en Gewest aan het water
Welke meerwaarden biedt het 'Zennekanaal' te Brussel
aan Stad en Gewest ?


Dinsdag 26 augustus 2008 van 9u tot 17.45u

Studie- en ontmoetingsdag en terreinbezoek per boot en fiets
over de volledige lengte van het 'Zennekanaal' te Brussel

Co÷rdinatie Zenne en Brussels by Water hebben het genoegen u uit te nodigen om actief deel te nemen aan de studie- en ontmoetingsdag en terreinbezoek per boot en fiets, die zij op dinsdag 26 augustus 2008 organiseren op het 'Zennekanaal' in Brussel.

Tijdens de boottocht tussen Anderlecht en Vilvoorde zullen verschillende sprekers mekaar opvolgen en toelichtingen geven over de stedenbouwkundige integratie van het kanaal, de vernieuwing van de havenzone, de relatie tussen de havenbedrijven en het kanaal, de toeristische en recreatieve functies, de zachte mobiliteit, het fietsbeleid en nieuwe voorstellen en projecten langsheen het kanaal.

Gelijktijdig zal een groep fietsers de boot volgen langs het kanaal en aan de opvarenden geregeld verslag uitbrengen over het concept en de berijdbaarheid van de fietspaden en wegen langs het 'Zennekanaal'.

Om op basis van concrete voorbeelden te kunnen spreken over de meerwaarde die het kanaal voor Stad en Gewest kan hebben, wil deze open studie- en ontmoetingsdag allen die betrokken en/of ge´nteresseerd zijn in de toekomstige ontwikkeling van het kanaal samenbrengen: de politieke mandatarissen van het Gewest en van de gemeenten, de waterwegbeheerders, de betrokken ambtenaren, de operatoren van het watergebonden vracht- en personenvervoer, recreatie en toerisme, de havenbedrijven, de maatschappelijke verenigingen, de ge´nteresseerde burgers en de media.

Tijdens deze dag zullen 7 grote thema's aan bod komen:
  • tussen Molenbeek en Anderlecht: ecologie, duurzame ontwikkeling, integraal beheer van de waterweg.
  • tussen Molenbeek en het Saincteletteplein in Brussel: stedenbouwkundige integratie van het kanaal.
  • in het Becodok: publieke ruimte, stadsontwikkeling, toeristische en recreatieve ontwikkelingen.
  • in het Vergotedok: havenbedrijven en hun relatie met de waterweg.
  • tussen de De Troozbrug en de Van Praetbrug: zachte mobiliteit, problematiek van de fietsovergangen aan de bruggen.
  • tussen de Heembeekkaai en de noordelijke gewestgrens: goederenvervoer en personenvervoer te water, havenontwikkeling binnen een gewestelijke en interregionale aanpak.
  • aan de Heembeekkaai: waterrecreatie en vaartoerisme in Brussel, project passagiersterminal in de voorhaven.
Deelnemen kost Ç 15 voor de fietsers, Ç 25 voor de passagiers, broodjeslunch inbegrepen. Voor meer informatie over het kader van de dag, het gedetailleerde programma en voor het inschrijvingsformulier, klik op de linken.

Wil u deelnemen aan een open en vrijmoedig gesprek over de toekomst van het kanaal?
We rekenen op uw aanwezigheid!

Vriendelijke groeten,


Voor Coördinatie Zenne,
Dolores Baita

www.coordinatiezenne.be
  Voor Brussels by Water,
David Kuborn

www.brusselsbywater.be


In samenwerking met Fietsersbond en Gracq.

Klik op deze link voor het volledige 'Zennekanaal' in beeld.