INSCHRIJVINGSFORMULIER
voor de 9de Rivierontmoeting
en

Herwaardering van het gebied Bas-Prés aan de Leie in Komen (België)
grensgebied
woensdag 17 juni 2009

Gelieve één inschrijvingsformulier per persoon te gebruiken a.u.b.
(*) = verplicht


Vóór 10 juni terug te mailen of te faxen naar het secretariaat van
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
- Tel.: + 32 2 206 12 09 - Fax +32 2 203 07 09


(Voor het invullen van het fomulier, gebruik de Tab-toets en niet de Enter-toets)
Naam en voornaam*:
Organisatie / dienst:
Functie:
Adres:
Straat en nummer:
Postcode:
Gemeente:
Tel./
gsm:*
Fax: E-mail:*
Ik neem deel aan de 9de Rivierontmoeting
aan alle activiteiten van 14u tot 17u
uitsluitend aan het begeleid bezoek van 14u tot 15.45u
uitsluitend aan de infovergadering en debat van 16u tot 17u
Ik stel voor ook volgende personen / organisaties uit te nodigen:
Naam en voornaam:
Organisatie / dienst:
E-mail
Naam en voornaam:
Organisatie / dienst:
E-mail
Naam en voornaam:
Organisatie / dienst:
E-mail
Opmerkingen:
Datum en handtekening:
(bij verzending per fax)
Terug te sturen naar het secretariaat van
Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières
Tel. 00 32 (0)2 206 12 09 - Fax 00 32 (0)2 203 07 09