Coördinatie Zenne Grenzeloze Schelde

DINSDAGEN VAN DE ZENNE
&
Zennecafé

PROGRAMMA

20/10/2009 om 15u: Het Zennegat in Mechelen… waar 3 waterlopen samenkomen

De wandeling van ongeveer 5 km in de nabijheid van het Zennegat is een ontdekkingstocht naar de samenvloeiing van Zenne, Dijle en Kanaal Leuven-Dijle. Het valleigebied van de drie samensporende waterlopen is landschappelijk en ecologisch erg interessant. Er is o.a. de Oude Dijlearm, een oude meander van de Dijle. Dat gebied wordt in de toekomst in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan een gecontroleerd gereduceerd getijdengebied dat zal evolueren naar een slikken- en schorrengebied met zoet water, een zeldzaam biotooptype.

Thema: Welke perspectieven zijn er in het Zennegat voor de natuurontwikkeling en de biodiversiteit in samenhang met het geactualiseerde Sigmaplan?

Gids: Herman Dierickx (Natuurpunt, Coördinatie Zenne)

Gastspreker: Carl Van Den Broeck (Natuurpunt Mechels Rivierengebied)

Zennecafé in het Café Zennegat, Zennegat 13, 2800 Mechelen

Raadpleeg de wandelgids >>

Terug naar de vorige pagina >>


17/11/2009 om 15u: De Zenne en het kanaal in Anderlecht

Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is nu dé waterloop van Brussel. Deze wandeling van ongeveer 3 km toont je de laatste restanten van de open Zenne in Brussel en het kanaal. Het is een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne en het Kanaal van Charleroi: wat zijn de functies, het potentieel en de toekomstperspectieven van deze beide waterlopen?

Thema: De betekenis van de herwaardering van de open Zenne en het Zennekanaal.

Zennecafé: Cercle des Régates in Anderlecht

Raadpleeg de wandelgids >>

Terug naar de vorige pagina >>


15/12/2009 om 17u: De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel

De wandeling van ongeveer 6 km laat je aan de hand van straatnamen, gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen niet alleen het verhaal van de Zenne ontdekken, maar ook dat van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad.

Thema: De betekenis van de Zenne en het kanaal in het centrum van de stad: wat zijn de opties voor de toekomst?


De wandelgids 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel' is binnenkort beschikbaar.

Terug naar de vorige pagina >>


16/02/2010 vanaf 14.30u:
Waterkwaliteit en waterzuivering in het Zennebekken: stand van zaken
en bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord


Aangepast programma:

14.30u: onthaal van de deelnemers
15.00u: introductie over de waterzuivering in Brussel (Coördinatie Zenne)
15.20u: presentatie over de kwaliteit van de Zenne stroomafwaarts van Brussel
(Vlaamse MilieuMaatschappij - Thierry Warmoes)
15.40u: vraag-en-antwoord
16.00u: aanvang van de rondleiding
Tijdens het begeleid bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord (1.100.000 IE) krijg je op een heldere en didactische wijze inzicht in de werking van de installatie.
17.15u: einde van de rondleiding en vertrek naar het Zennecafé dat plaats vindt in het Club House (Royal Sport Nautique de Bruxelles 1865, Vilvoordsesteenweg, 170 te 1120 Brussel/Neder-over-Heembeek).

Thema: De stand van zaken van de waterzuivering in de Zenne en het Zennebekken

Raadpleeg onze website >>

Terug naar de vorige pagina >>


16/03/2010 om 15u: De Zenne in Lembeek

De wandeling in Lembeek (Halle) brengt je naar twee oude afgesneden Zennemeanders, langs en over het Kanaal naar Charleroi en door het kasteelpark van Lembeek. De Grote Zenne is een oude Zennearm waarbinnen het kasteelpark van Lembeek ligt, een waardevol wandelgebied gezien zijn prachtige ligging, zijn geschiedenis, zijn natuurwaarden en toekomstperspectieven. Vijvers, rietkragen, moeraszones, struwelen en hooilanden zorgen in het natuurgebied van de Grote Zenne voor een grote verscheidenheid aan fauna en flora.

Thema: Het natuurherstel in Lembeek en de Grote Zenne: de nieuwe kansen voor een waardevol moerasgebied en een oude Zennearm.

Gids: Martine Van De Vijver (gids Coördinatie Zenne)

Gastspreker: Stefan Bonhomme (milieuambtenaar van de stad Halle)

Zennecafé in het Café De Kring, Stevens de Waelplein 15, 1502 Lembeek

Raadpleeg de wandelgids >>

Terug naar de vorige pagina >>


20/04/2010 om 15u: Natuurgebied de Dorent in Zemst en Vilvoorde

De wandeling in Eppegem (Zemst) en Vilvoorde van zo’n 3 km brengt je naar het natuurgebied de Dorent, restant van een oud kleinschalig landschap in de beemden van de Zenne. De ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Zenne zijn twee indrukwekkende afgesneden meanders. In de talloze weilanden kom je nog oude verlande grachten tegen. Twee heerlijke beekjes doorsnijden het gebied.

Thema: De Dorent, hoe de biodiversiteit vrijwaren en verbeteren? Natuurinrichting voor een uitzonderlijk natuurgebied.

Gids: Herman Dierickx (gids Coördinatie Zenne)

Gastspreker: Catherine De Raedt (Aquafin, Bekkenverantwoordelijke Zenne & Dijle)

Zennecafé in Café Galaxie, Brusselsesteenweg 434, 1980 Eppegem

Raadpleeg de wandelgids >>

Terug naar de vorige pagina >>


18/05/2010 om 15u: De vallei van de Sennette in Ecaussinnes

Tijdens de wandeling in Ecaussinnes van zo’n 6 km maak je kennis met de Sennette of Kleine Zenne, die haar bron heeft in Henegouwen en 30 km verder in Tubize, Waals-Brabant, uitmondt in de Zenne. Landschappelijk is de vallei van de kronkelende Sennette een pareltje, haar rijke geschiedenis leverde een schitterend patrimonium op. De nieuwe waterzuiveringsinstallaties beloven eindelijk een verbetering van de waterkwaliteit voor de Sennette!

Thema: De landschappelijk waardevolle vallei van de Sennette en een evaluatie van de waterkwaliteit.

Gids: Dominique Baeyens

Gastspreker: Mathieu Baudelet (Milieuambtenaar van de stad Ecaussinnes)

Zennecafé in Taverne de l'Hôtel de Ville, Grand Place 2, 7190 Ecaussinnes

Raadpleeg de wandelgids >>

Terug naar de vorige pagina >>


15/06/2010 om 15u: De Zenne tussen Quenast en Rebecq

De wandeling van ongeveer 7 km naar de Zenne tussen Quenast en Rebecq brengt je naar een verleidelijk stukje Zenne met nog belangrijke natuurwaarden ondanks de activiteiten in en om de porfiergroeves in de buurt. De wandeling volgt vooral landweggetjes en weidepaadjes.

Thema: Het potentieel en de toekomst van de Zenne in landelijk gebied: mogen we er toch nog van genieten?

Raadpleeg de wandelgids >>

Terug naar de vorige pagina >>