Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.
Coördinatie Zenne Grenzeloze Schelde

DINSDAGEN VAN DE ZENNE
&
Zennecafé

Uitnodiging
voor een reeks begeleide wandelingen en ontmoetingen
rond de Zenne

Elke 3de dinsdag van de maand, van oktober 2009 tot juni 2010

De Zenne, van bron tot monding

De Zenne verbindt Wallonië, Brussel en Vlaanderen op een wonderbaarlijke manier. Maar de ooit zo aantrekkelijke rivier had tot voor kort een slechte reputatie. Eeuwenlang is de Zenne 'misbruikt' voor de afvoer van afvalwater. Naast de overwelvingen (o.a. in Brussel) om de 'stinkende' rivier weg te steken, werden allerhande baggerwerken, oeververstevigingen, indijkingen en overwelvingen in de loop der tijden uitgevoerd om de overtollige neerslag zo snel mogelijk af te voeren en de oevergebieden te behoeden voor overstromingen.

Gelukkig wordt de Zenne stilaan in ere hersteld! De nieuwe installaties voor afvalwaterzuivering zijn een essentiële stap in de goede richting, maar er is meer nodig. De rivier moet ook de kans krijgen om opnieuw natuurlijker te worden door ingrijpende veranderingen tot een minimum te beperken en haar nog overgebleven meanders en natuurlijke milieus te herstellen. Pas dan zullen omwonenden en bezoekers weer volop kunnen genieten van 'hun' rivier, in al haar facetten... van bron tot monding met oog voor niet alleen de Zenne zelf, maar ook haar bijrivieren!

Programma

Vanaf dinsdag 20 oktober 2009 - Dag van de Duurzame Ontwikkeling - zal elke derde dinsdag van de maand om 15u - tenzij anders vermeld - een begeleide wandeling georganiseerd worden, telkens op een andere plaats in het Zennebekken.

Tijdens de wandeling vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de fauna en flora, de functies…

Een speciale gast met kennis van zaken geeft uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de Zenne en in het bijzonder met de plaats waar gewandeld wordt. Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering, landschappelijke betekenis en de rol die de waterloop kan spelen, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema’s.

Zennecafé: Elke wandeling wordt afgesloten met een drink, een aangenaam moment voor een interessante babbel ….

De meest recente versie van het programma kan je altijd raadplegen op www.coordinatiezenne.be

 • 20/10: Het Zennegat in Mechelen… waar 3 waterlopen samenkomen >>
 • 17/11: De Zenne en het kanaal in Anderlecht >>
 • 15/12: De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel >>
 • 16/02: RWZI Brussel-Noord >>
 • 16/03: De Zenne in Lembeek >>
 • 20/04: Natuurgebied de Dorent in Zemst en Vilvoorde >>
 • 18/05: De vallei van de Sennette in Ecaussinnes >>
 • 15/06: De Zenne tussen Quenast en Rebecq >>
Waarom Dinsdagen van de Zenne en Zennecafé?
 • De interregionale kennismaking bevorderen tussen betrokkenen in de 3 gewesten: de Zennebewoners, deskundigen, milieu- en natuurverenigingen met focus op de natuur en de waterlopen in het Zennebekken, regionale en lokale beleidsmensen die belast zijn met natuur en waterlopen, gemeentemandatarissen en iedereen die met het milieu verbonden is.
 • Laten horen en zien wat aan de andere zijde van de gewestgrens leeft.
 • Actuele problemen en huidig beleid en beheer van en rond de Zenne in de schijnwerper plaatsen, vanuit het besef dat beleid en beheer van een waterloop een grensoverschrijdende aanpak nodig hebben.

Praktisch

Deelnemen kost € 3 per persoon per wandeling.
De consumpties tijdens het Zennecafé zijn op kosten van de gebruiker.

Inschrijven

Vooraf inschrijven is verplicht, want er is maar een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier. Je ontvangt daarna per mail een bevestiging van je reservatie met een vraag tot betaling. Pas na storting van het deelnamegeld is de inschrijving definitief.

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega’s en andere mogelijk geïnteresseerden!

Hopelijk mogen we je ontmoeten tijdens de Dinsdagen van de Zenne!


David Kuborn Karin Huffer Mieke De Leeuw Dolores Baita
Coördinatie Zenne - Coordination Senne
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
Tel: 02 206 12 07 / 03
email - www.coordinatiezenne.be

Deze Dinsdagen van de Zenne & Zennecafé zijn een organisatie
van Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde

logos

Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.