8ste Rivierontmoetingen
Het parcours van een wedergeboorte van de Beek van de Lage Wijk:
officiële erkenning en inhuldiging

   
 


Op 15 maart 2005 had de derde Rivierontmoeting plaats in Neuville-en-Ferrain: tijdens een wandeling langs de oevers van de 'Becque du Bas Quartier' (Beek van de Lage Wijk) stelden de deelnemers de slechte toestand vast waarin de beek zich bevond.

Drie jaar later, op 17 juni 2008, ter gelegenheid van de 8ste grensoverschrijdende Rivierontmoeting, kon een ware heropleving bewondd worden van een klein deel van deze waterloop. Deze realisatie, die te danken is aan de wilskracht van de vasthoudende verenigingen en verantwoordelijke mandatarissen, zal misschien een inspirerend voorbeeld zijn voor andere verenigingen en instanties die zich bekommeren om het lot van dergelijke waterlopen (voor de vroegere episodes van dit probleem kan de lezer de vorige nummers raadplegen van de Grenzeloze Schelde Nieuws).Het bezoek verliep in aanwezigheid van talrijke personaliteiten, aangezien op die dag de werken officieel werden beëindigd. Burgemeesters van de betrokken gemeenten, vertegenwoordigers van Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU), van het Agence de l'Eau, technici en leden van verenigingen hadden de gelegenheid om de uitleg te horen over de genomen maatregelen om een betere waterafvoer te voorzien bij hevige regen en voor een aangepaste beplanting van de oevers. Deze aanplantingen dienen niet alleen om de oevers te verstevigen en oeverafkalving tegen te gaan, maar ze zullen ook een rol spelen bij de natuurlijke waterzuivering. Opmerkelijk is ook de vervanging van een betonnen brug ter hoogte van de 'rue des Forts' door een kleine houten brug die beter past in dit ecologisch hersteld landschap. Wanneer mogen wij de terugkeer van kleine vissen verwachten?
Tijdens de avondbijeenkomst hadden de partners van de grensoverschrijdende Rivierontmoeting de gelegenheid om de uiteenzetting van Philippe Mouton van de vereniging Eco-Vie bij te wonen, die ons het laatste nieuws bracht over de verbredingswerken van de Leie in Komen. Deze werken, die de Leie bevaarbaar moeten maken voor schepen met groot laadvermogen, blijven een bedreiging voor het gebied 'Bas-Prés'. De lokale Belgische en Franse actoren zullen dan ook de grootste vastberadenheid moeten aan de dag leggen om het belangrijkste deel van dit overstromingsgebied te vrijwaren.
Iedereen erkent de grote waarde van de Bas-Prés, maar sommigen vinden klaarblijkelijk dat economische belangen op korte termijn primeren! Er werd beslist om dit onderwerp op de agenda te plaatsen van de 9de Rivierontmoeting in 2009.

Opmerkelijk was ook de gewaardeerde tussenkomst van Martin Windels, een uitstekende kenner van de fauna et de flora, die sprak over de vrijwaring van de biodiversiteit en de bescherming van de betrokken dier- en plantsoorten.

Anita Villers, EDA
Guy Marais - Daniel Lagache, AVMR