Naar jaarlijkse gewoonte, bieden wij u graag de Zennekrant aan.

De Zenne is de enige 'typisch Belgische' rivier die door de drie gewesten stroomt: ze ontspringt in Wallonië, stroomt door een deel van Vlaanderen, doorkruist Brussel alvorens in Vlaanderen uit te monden in de Dijle om tenslotte via de Rupel en de Schelde de Noordzee te bereiken.
Deze Zennekrant beoogt een 'integrale' berichtgeving over het Zennebekken, met de verschillende gelinkte thema's: waterkwaliteit, waterbeheersing, natuur, milieueducatieve activiteiten, …

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Inhoud
 • Zennebekken: Een schone Zenne in zicht? >>
 • Zennebekken: Het kanaal, een nieuwe leefplek in het hartje van de hoofdstad >>
 • Wallonië: Aantasting van de waterlopen geïnventariseerd >>
 • Vlaams Gewest: Vilvoorde Watersite: realisatie zit in een 'rivier'versnelling... >>
 • Vlaams Gewest: De Dorent >>
 • Brussel: Flowbru meet en waakt over de Brusselse wateren >>
 • Brussel: Het kanaal in Brussel: een veilige verkeersas voor zachte mobiliteit >>
 • Brussel: Vernieling in het Moeraske >>
 • Brussel: Vogelzang te Anderlecht >>
 • Brussel: 6e dinsdag van de Zenne op 15 mei 2007: een verslag >>
Activiteiten in het Zennebekken
 
 • Brussel centrum en de oude haven tijdens de Gulden Ontsporing >>
 • Anderlecht op de Zenne en het kanaal >>
 • Milieueducatieve Boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' >>
 • Brusselse zomerrondvaarten 2007 >>
 • Zoektocht naar onze rivieren in het Zennebekken >>
Secretariaat
Coördinatie Zenne, Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
Tel: 02 206 12 03 - Fax: 02 203 07 09
- www.coordinatiezenne.be
Openingsuren secretariaat: ma.-vr.: 9.30u - 17.30u

Met de steun van: Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Waals Gewest (DGRNE), Provincie Waals-Brabant

Redactie en vertaling:

Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Elisabeth Taupinart,
Jessica Minten, Sylvie Posel, Vanessa Van Liedekerke, David Kuborn, Karin Huffer

Vormgeving:

Els Vanhaeght
& Angélique Corthals


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

U wil de Zennekrant digitaal ontvangen?
U wil de Zennekrant niet meer ontvangen?