Een fietsroute langs het kanaal


Tegen 2009 kan je dwars doorheen het Brusselse Gewest langs het kanaal fietsen. Deze Gewestelijke Fietsroute (GFR) 5 maakt tevens deel uit van de Europese groene REVER en Eurovelo-netwerken. Over het gehele Brusselse traject wordt gekozen voor een coherente aanleg, waarbij zoveel mogelijk continue fietsvoorzieningen worden aangelegd: dubbelrichtingsfietspaden die zo dicht mogelijk bij het water liggen, aan de Westkant van het kanaal. Enkele stukken zijn reeds klaar, van Noord naar Zuid ziet de situatie er als volgt uit:

Gewestgrens-Van Praetbrug (Vilvoordsesteenweg)

De fietsroute begint zijn Gewestelijke entree al met een probleem: de voormalig Carcoke-site wordt binnenkort door de Haven van Brussel in gebruik genomen. Het verkeer, fietsers inbegrepen, zal worden omgeleid rond de site, met een nieuwe weg, van gewestgrens tot aan de Budabrug. Voor fietsers is dit niet ideaal: de continuïteit gaat erdoor verloren, er moeten twee rotondes met vrachtvervoer worden getrotseerd én het tracé is licht hellend. Voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen nochtans aan dat een passage op de kade mogelijk is, mits verkeerslichten of andere oplossingen.

De Federale overheid (in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord) is zonet begonnen met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de waterkant, tussen de Buda- en Van Praetbrug. Aan deze laatste brug stelt zich het volgende probleem: het oorspronkelijke plan voorzag een doorsteek onder de brug, zoals dat in Gent standaard geworden is. Daarvoor moest echter een stukje van de BRYC (Brussels Royal Yacht Club) worden onteigend, die hiervoor voorlopig geen toestemming gaf. De fietsers passeren nu dus noodgedwongen over het hectische kruispunt op de Van Praetbrug.

Van Praetbrug-De Troozsquare

Hier is het fietspad reeds aanwezig.

Havenlaan

De Havenlaan is in erbarmelijke staat. De kasseien zijn verzakt, de bomen ziek en de riolen verstopt. In 2008 wordt deze laan volledig heraangelegd door het Gewest, met inbegrip van een dubbelrichtingsfietspad tussen bomen en kanaal.

Koolmijnenkaai, Henegouwenkaai

Aanleg gebeurt normaal gezien door Beliris in 2007.

Mariemontkaai/Nijverheidskaai

De gemeente Molenbeek weigerde de aanleg van de fietsroute omdat deze de industriële activiteit op de Mariemont in gevaar zou brengen: op de kaai zou éénrichtingsverkeer moeten worden ingevoerd. De route wijkt dus aan de Ninoofsepoort uit naar de overkant, om aan de brug ter hoogte van de Manchesterstraat terug naar de Westkant te gaan. Dit stuk wordt eveneens uitgevoerd in 2007.

Van de Demetskaai tot aan de Biestebroekkaai

We fietsen nu op het grondgebied Anderlecht.
De fietsinfrastructuur is reeds aanwezig.

Veeweydekaai tot en met Dehembrug

Op het eerste gedeelte is de fietsinfrastructuur aanwezig, maar verbeterbaar. Ter hoogte van de Dehembrug kruist fietsroute 5 ook de Groene Wandeling, een lus van een zeventigtal km rond het gewest. Dit stuk Veeweydekaai, naast de zone 30 van Tuinwijk het Rad, wordt volledig heraangelegd in 2007 met aandacht voor voetgangers en fietsers, stadsmeubilair en beplantingen.

Vanaf de Dehembrug loopt GFR 5 over een ventweg die eigendom is van de Haven van Brussel, met een oncomfortabele bestrating van porfierkasseien, over een totale lengte van ongeveer 500 m. Hier moet dus een betere wegverharding worden aangebracht. Ook de beplantingen, de verlichting en ander stadsmeubilair moeten worden bestudeerd om de route op deze plek aangenamer te maken. Hiervoor is nog geen datum vooropgesteld.

Op vrij korte termijn (2006/2007) worden dus grote stukken van fietsroute 5 afgewerkt. Tegen begin 2009 zou het volledige traject, inclusief bewegwijzering, af moeten zijn.

Voor info en kaartmateriaal: www.fiets.irisnet.be.

Voor kennismaking op het terrein op 28 juli:
zie verder bij onze activiteiten.

Frederik Depoortere, fietsmanager
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Vervoerbeleid

Terug naar de inhoud