Wallonië en zijn Riviercontracten.


Een Riviercontract is een uitwisselingsplatform tussen verschillende wateractoren. De waterwegbeheerders, verenigingen, politieke instellingen, bedrijven, natuurliefhebbers e.d. gaan rond de tafel zitten om te praten over de bescherming, het herstel en de opwaardering van de watervoorraden van een hydrografisch bekken. Het Riviercontract houdt zich dus niet enkel bezig met waterlopen, maar met elke watermassa aanwezig in een hydrografisch bekken.

Op dit ogenblik lopen er 18 Riviercontracten op Waals grondgebied. Het Riviercontract is een vrijwillige onderneming en wordt gefinancierd door het Waals Gewest en door de gemeenten en provincies gelegen op het grondgebied van het hydrografisch bekken die wensen deel uit te maken van het Contract.

En voor de Zenne?

Er bestaat een Riviercontract Zenne en haar bijrivieren aan Waalse zijde. Sinds maart 2005 beschikt dit Riviercontract over een coördinatiecel die belast is met het dagelijks beheer van de organisatie. Onder de partners bevinden zich het Waals Gewest, de provincies Waals-Brabant en Henegouwen, 17 gemeenten, 29 verenigingen, bedrijven en 4 intercommunales. In een jaar tijd werden verschillende activiteiten op touw gezet: inventarisatie van de toestand van de waterlopen in het deelbekken van de Zenne, bewustmaking van kinderen en volwassenen, het oprichten van werkgroepen, het maken van brochures en informatieaffiches, de deelname aan themadagen zoals de Waalse waterdagen, enz. Zonder de medewerking van de geëngageerde partners van het Contract hadden deze acties nooit tot stand kunnen komen.

De activiteiten:

De inventaris van het terrein:
Deze inventaris bestaat uit de kansen en de knelpunten van de waterloop. Dit moet de basis vormen van het toekomstige actieprogramma, het eigenlijke 'riviercontract' waarbij de partners zich inzetten voor het op touw zetten van acties ten voordele van de watervoorraden van het bekken.
Door wie? Vrijwilligers wonende in het deelbekken van de Zenne en die een theoretische en praktische opleiding hebben gevolgd bij de Coördinatiecel van het Contract. In totaal hebben zich 139 mensen als vrijwilliger ingeschreven bij het Riviercontract om deze inventaris op te stellen.
Welke gemeenten zijn hier momenteel mee bezig? Op dit ogenblik zijn Braine-l'Alleud, Tubize, Soignies, Seneffe, Ittre, Ecaussinnes en Manage bezig met de inventarisatie, de gemeenten Enghien en Silly hebben dit werk reeds voltooid.

De animaties:

Op dit ogenblik zijn er 3 modules operationeel (wandeling, spel, onderzoek) die als doel hebben de kinderen warm te maken voor het thema water: de fauna, de flora, de rivier en haar omgeving.

Er zijn 3 werkgroepen actief:

 • Groep Water: het gekozen thema waarrond wordt gewerkt, is het overleg met de landbouwers en de ontmoeting met de beheerders van de waterlopen. De groep heeft reeds de kans gehad om te praten met de provinciale beheerders en met de beheerders van het Waals Gewest, van het oude kanaal Charleroi-Brussel en die van de Watering van de Zenne.
 • Groep Bewustmaking: 7 maanden lang heeft de groep gewerkt rond de organisatie van de Waalse Waterdagen (24, 25 & 26 maart 2006). Tijdens deze 3 dagen maakten 800 kinderen en 200 volwassenen kennis met verschillende facetten van het water. De kinderen werden ondergedompeld in de wereld van het water door een bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie, door natuurwandelingen enz. De volwassenen op hun beurt volgden dan weer het parcours "het water, voor en na mijn kraan".
 • Groep Ruimtelijke Ordening en Toerisme: zij buigen zich over de opwaardering van de watermolens. De groep inventariseert de molens in het Zennebekken en er werden verschillende contacten genomen om deze herwaardering nog te verrijken, o.a. met de Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du logement et du Patrimoine (DGATLP), met de Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables (APERE), met Sédilec, enz.
 • Het Riviercontract is eveneens een uitwisselingsplatform tussen partners. Via de werkgroepen, de vergaderingen van het Riviercomité, de nieuwsbrief die maandelijks wordt verstuurd, de website of dit informatiebulletin kunnen de partners hun ervaringen over de verschillende activiteiten die plaatsvonden in het deelbekken van de Zenne lezen en uitwisselen.

  Voor info:
  Riviercontract Zenne - place Josse Goffin, 1 - 1480 Clabecq
  Tel.: 02 355 02 15 - E-mail: cr.senne@versatel.be - Website: www.crsenne.be

  Carole Van Roy, coördinatrice van Riviercontract Zenne

  Terug naar de inhoud